2009/02/20

#325 شام و نهار هفت دست

در راستای خیرات صبحانه و نهار برای مستقبلین احمدی نژاد در یزد

اگه شام نهار میدین منم همین الآن برم یزد استقبال !
.

در راستای سفر فضائی احمدی نژاد به یزد سازمان پزشکان بدون مرز بر اهمیت صبحانه برای دانش آموزان تاکید کرد . این سازمان دقیقاً نگفت که صبحانه را اگر کی و کجا بدهد خاصیت دارد لیکن طبق شواهد چنانچه دانش آموزان بجای بیسکوئیت در مدرسه ، در خیابان کله پاچه بخورند چه بسا که بعد از آینده ساز شدن با یکی از همین ماهواره هائی که داریم تا هر جا نابدتر فضا هم رفتند . این سازمان افزود در صورتیکه دانش آموزان گروه سنی الف در حال صبحانه خوردن روی پوستر احمدی نژاد بشینند و یک پرچمی هم تکان بدهند غذا بدون هیچ روم به دیوار پسمانده ای یه تیکه جذب هر جایشان که بخواهند میشود . در این زمان ارزش غذائی یک سیر پنیر در خیابان معادل هفتاد سال عبادت در غار محسوب شده و بهتر است کلیه استقبال کنندگان به جهت جذب بیشتر غذا همانجا شام هم تشریف داشته باشند . بر این اساس چنانچه به استقبال کنندگان شام نهار هم داده بشود تعداد مخالفان با رژیم به نحو مطلوبی افزایش پیدا میکند . توضیحاً اینکه چنانچه کسی با "رژیم" مخالف نباشد اینطوری مثل گاو نمیخورد !

به گفته کارشناسان چنانچه در سفرهای استانی بجای احمدی نژاد جکی چان برود چه بسا که مردم از تهران هم بدون شام نهار برای استقبال تا یزد بروند . همچنین بدلیل اینکه در ماه خون و قیام ارزش غذائی تکیه ها نسبت مستقیمی با ارزش معنوی حضور میلیونی دارد طبق هماهنگی های بعمل آمده با استاد ایرج ملک پور از این به بعد همزمان با سفرهای استانی دهه محرم نیز آغاز میشود . ستاد اطعام ایتام نیز آمادگی کامل خود را برای استقبال میلیونی از احمدی نژاد در سفرهای بعدی اعلام کرد . این ستاد از دولت مهربان پرور خواهش کرد بدلیل حساسیت معده ایتام به خاگینه در خیابان فقط املت سرو کند . همچنین سازمان جهانی غذا (فائو) از اعزام قحطی زدگان اتیوپی برای استقبال خبر داد . این سازمان قول شرف داد که به میزان سه برابر بشقابهای دولت نهم استقبال کننده با هر ریختی که بخواهید اعزام کند . سازمان فوق افزود چنانچه به استقبال کنندگان یک کف دست پیاز هم بدهید حاضرند تا پای جان از حقوق هسته ای و حقوق دیگر جاهای شما دفاع بکنند !

بنا به اخبار واصله پس از این اقدام خیرخواهانه دولت نهم درصد محبوبیت احمدی نژاد که همواره با تعداد استقبال کنندگان رابطه مستقیم دارد در فاصله ی سه ماه مانده به انتخابات ۳۳ برابر افزایش یافت . بر این اساس احتمال میرود که احمدی نژاد در انتخابات آینده ۳۳ تا رای بیاورد . به همین مناسبت قرار شد در سفرهای بعدی برای افزایش محبوبیت بهمراه صبحانه نوشابه هم بدهند . یکی از آدمهای ضد حال که قبلاً با پولهای موصاد از طریق لپ تاپ وارد یزد شده بود و برای بمب گذاری در شیراز لای جمعیت بود با اعلام زرشک افزود برو بابا سنده ! بری خانوم هم بیاری دو ماه دیگه عین شلوار میکشیمت پائین !