2009/02/17

#323 حجت الاسلام چاوز

مردم ونزوئلا با شرکت در رفراندوم اصلاح قانون اساسی به طرح حضور مادام العمر چاوز در انتخابات ریاست جمهوری رای مثبت دادند (تابناک)

رفـرانـدوم خـوب اسـت ولـی بـرای هـمـسـایـه !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
در بیت فوق اگر گفتید کی به کیه ؟!
.
جمهوری اسلامی انتخابات ونزوئلا را رفراندوم مشروعیت نظام اعلام کرد . بر این اساس مشخص شد چنانچه رفراندوم جریان جنات عدن را ادامه بدهد از واجبات بوده و در صد و هشتاد و سه هزار روایت هر کدام به ۱۸ نقل قول آمده است لیکن چنانچه خدای نکرده قرار باشد مردم در رفراندوم به چیزی نه بگویند سیل جنات عدن الهی ببردشان . عموماً رفراندوم به یک سوال یک گزینه ای اطلاق میشود که در آن آدم مجبور است کاملاً آزادانه به آن سوال هر جوری که دلش میخواهد جواب بدهد . بر این اساس شباهتهای بسیاری بین رفراندوم جمهوری اسلامی که یکدفعه اش یک عمر کار میکند با تعارف شابدل عظیمی کشف شد . مطابق مهمترین شباهت ، سوال جمهوری اسلامی عین تعارف چائی شابدل عظیمی ها میماند . سوال رفراندوم مزبور به این شکل بود : شما به جمهوری اسلامی آری میگوئید نه ؟!

آگاهان با مطالعه در ونزوئلا و روسیه معتقدند هر کشوری که با جمهوری اسلامی روابط حسنه دارد مردم دلشان میخواهد رئیس جمهورشان مادام العمر بشود نمیدانم چرا . پیش از این مردم روسیه هم خیلی دلشان میخواست پوتین مادام العمر بشود ولی بعداً که دیدند مدودف همان یکجور پوتین است که ۸ سانت قدش بلندتر شده باشد بی خیال شدند . به گفته ی این عده بالا و پائین رفتنهای شاخصهای اقتصادی هر جائی که به جمهوری اسلامی نیت حسنه دارد برعکس هم است : هر چه نمودار موجودی صندوق جمهوری اسلامی پائینتر برود نمودار صندوق آنها بالا میرود . توضیحاً اینکه نیت حسنه با روابط حسنه تومنی هفزار فرق دارد . یکیش اینکه با نیت حسنه میتوان از طریق یک چفیه دور گردن جلوی دوربینهای عکاسی تهران هر دفعه یک میلیارد دلار به ونزوئلا کمک معنوی کرد ولی در روابط حسنه فقط میتوان خبر انفجارهای کنار جاده ای را بعنوان کمک بشر دوستانه خواند . این کمکها گاهاً یه سره میشود جوری که به جهت بشر دوستی کمک معنوی میشود . جنبش قانونی حماس عموماً از این یه سره شدن خاطرات خوبی دارد !

برخی بر این باورند که در آینده ای نزدیک تا تمام نشدن نفت و گاز و پول و بقیه ی چیزهای جمهوری اسلامی مردم به مادام العمر شدن مورالس و عبدلله واد و بقیه هم حتماً رای میدهند . البته بلا به دور ولی با این روند بیم آن میرود که تا پس فردا سارکوزی هم به این نتیجه برسد که هیچی بهتر از نیت حسنه به جمهوری اسلامی نیست . البته نیت یا روابط حسنه با فرانسه هر دویش خیلی خوب است ولی کیسه ی این فرانسویها هم خیلی گشاد است . یک قلم اینکه در دوران تیرگی روابط بما یکجور پژو انداخته اند که ما تابحال ۲۸ جور خودروی ملی فقط با اتاق و گلگیر آن تولید کرده ایم !

در همین راستا تعدادی از علما از انتشار توضیح المسائل حضرت حجة الاسلام خصوصاً والمسلمین چاوز خبر دادند . برادر چاوز در این رساله با تفسیر سیر آفاق و انفس در جنگلهای معنوی آمازون به تشریح نقش آن در دریافت وام بلا صاحب یک میلیارد دلاری اشاره کرده و آنرا راهی برای تعالی بشریت در امریکای جنوبی مستقیماً بسمت قربة الی الله که همانا مادام العمر شدن خدمتگذاری به برادران و خواهران که بدون هیچ چشمداشتی انجام میشود عنوان نمود . به همین مناسبت به جهت تعجیل در توفیق خدمتگذاری سایر برادران چفیه در امریکای جنوبی بشدت گران و سپس نایاب شد !