2009/02/17

با نهایت مسرت صفحه ی من در فرند فید هم فیلتر شد !

.
آقا من یعنی راستشو گفته باشم جمعاً دو ماه عضو فرند فید نیستم . اگر باشم هم در همین حدود هزار دفعه هم خواسته بودم از رفقائی که برای عضویت فیلتر زده ی من لطف کرده بودند و دعوت فرستاده بودند بپرسم که اصلاً جریان اینجا چی هست و حالا ما که عضو شدیم باید اینجا دقیقاً چیکار کنیم ؟! حضرت عباسی روم نشد !

گاهاً از طریق ایمیل متوجه میشدم که رفیقی اونجا یادداشتی گذاشته عین بچه های خوب راست میرفتم میخوندم راست برمیگشتم تو راه به ناموس مردم هم نگاه نکردم هیچوقت !

من به مرحمت خانم مینو چند وقتیه از فیلتر شکن ثابت استفاده میکنم و راستشو بخواید متوجه نمیشم کجا فیلتره کجا نیست . عموماً در جمهوری اسلامی همه فیلترند مگر اینکه خلافش ثابت بشه ! دو سه ساعت پیش تصادفاً خارج از فیلتر شکن بودم اتفاقاً نمیدونم چی شد یه سر هم رفتم پیش فرند دیدم زکی ! فیلتره !

این وسط اگر کسی پرتقال فروش رو پیدا کرد علت فیلتر شدن صفحه ی فرند فید ما رو هم پیدا کرده ! حالا ما تو این مدت و در اون صفحه داشتیم چی رو کجا برانداز میکردیم والا خودمونم نمیدونیم فهمیدید مردونه به من بگید !

ضمناً از فضولی چک کردم ، صفحه ی هیچکدام از رفقائی که آره و اینا تو فرند فید فیلتر نیست باز بگید چرا حرف درمیاد !
.
گیری افتادیما !