2009/02/16

#322 کردان یونیورسیتی

دکترای رحیمی معاون احمدی نژاد هم جعلی در آمد خسته نباشی ! (خبر)

کردان یونیورسیتی برای تدریس در دانشگاه آزاد وزیر می پذیرد !
.
در راستای اینکه به میمنت و شادی معلوم شد دکتر رحیمی با کردان هم کلاس بوده است ولی هیچ مدرکی دال بر ازاله بکارت یا ازاله جاهای بدتر هنوز بدست نیامده است دکتر عوضعلی کردان سیتی با حفظ سمت بعنوان نماینده ی یک دانشگاهی که نماینده ی قبلی اش الآن فراری است منصوب و بلافاصله اقدام به انتشار اطلاعیه زیر نمود :

بنام حضرت دوست که هرچه مدرک داریم از اوست !

نظر به اینکه مطابق قانون اساسی امکان تحصیل رایگان مثل سایر امکانات رایگان حق کلیه آحاد ملت میباشد لذا بر آن شدیم تا با دریافت نمایندگی آکسفورد گامی در این زمینه هر چند خنده دار برداریم . اینجانب مفت خرم به اطلاع برسانم که کلیه همکلاسی های جعلی بنده اساتید واقعی دانشگاه آزاد نیز بوده و از اینکه به همین مناسبت دانشگاه آزاد از لحاظ حیثیت و سطح علمی در جهان دارای رتبه ی یک رقمی میباشد به خود میبالم . البته من نمیدانم که چرا دکتر جاسبی در ایندوره از انتخابات کاملاً سالم ریاست جمهوری که قرار بود با حضور بنده سالمتر هم بشود کاندید نشد ولی به گمانم خوب کاری کرد چون اگر کاندید میشد خود ما با لو رفتن خودمان حیثیتش را برده بودیم . اصلاً از اولش ما مدرک گرفتیم تا آبروی قرائتی را ببریم . من هنوز آن بی پدری که مدرک را از پهنا به من انداخت پیدا نکردم وگرنه حقانیتم در تدریس دانشگاه آزاد به دادگستری ساری ثابت میشد باشد تا حالا ما در جوانی یک کاری نمودیم شما اینقدر ما را در پیری ننمایند !

پسرم ! از تو عذر میخواهم که زودتر مدرک نگرفتم تا نمایندگی بزنم برای دکتر رحیمی . دخترم ! پدرت را ببخش که هر کاری کرد باز هم قیطریه بخاطر دستمال آتش گرفت . همسرم ! الآن که مریضی نمیدانم زنده میمانی یا نه منرا ببخش که قبل از تو با یک نفر دیگر کارهای بد بد کرده بودم گندش سر مدرک درآمد . خدا میداند که اگر یکروز این دهان غنچه ی من باز بشود گهی این مملکت را بگیرد که نگو . خدا را شاهد میگیرم که من در زمان وزارت همه فکری میکردم جز اینکه دکتر هم بشوم . پروردگارا ! تو شهادت بده که نیت من از تدریس در دانشگاه منت گذاشتن سر دانشجوها بخاطر سختی های دوران تحصیل خودم نبود . تو میدانی که من در دوران تحصیل شیش جا کار میکردم تا امورات خودم و انتخابات بعدی را بگذرانم !

به شما نمایندگان محترم میگویم : برادرم ! حضرت عباسی چندتایتان برای رای دادن به خودتان بجای اسم و امضا انگشت زدید ؟ آیا شعور شما نمیرسد که وقتی لاریجانی بخاطر شرایط منطقه و گروه سنی الف در غزه استیضاح وزیر کشاورزی را به یک طرفش میگیرد نباید به این چیزها گیر داد ؟ من کی گفتم رهبری درباره ی انتخابات با من حرف زده ؟ رهبری مگر اصلاً حرف هم میزند ؟ (در اینجا بغض میکند و با صدای گریه آلود توی دلش ولی جوری که همه بشنوند میگوید قربان آقا بروم که اصلاً حرف نمیزند) . من برای تعالی کشور وارد عرصه شدم . مگر تعالی کشور در سی سال گذشته جز گه زدن به آنست ؟ جناب توکلی که من هنوز نگران فیلتر شدن سایتت هستم . تو بگو که در این سی سال روزی سه دفعه برای همه جا کاندید شده ای . توئی که با اختراع اصولگرائی این مشنگ را رئیس جمهور کردی خودت و منرا هم دکتر !

بهرحال اگر الآن دلتان برای من سوخت که به نمایندگی دانشگاه من رای بدهید وگرنه به همه تان مدرک میدهم موقع استعلام ، خودم فرار میکنم میروم عین آن یکی . خوشم می آید که همه اینکاره اید . آره !