2009/01/30

استاد نیک آهنگ چه کردی با ما با آن استاد تمساح !

...
پست استاد تمساح نيک آهنگ را در صفحه اش خوانده ايد ؟

ميدونيد چيه ؟ حتماً که همه ماها با همه کارهای نيک آهنگ حال ميکنيم ولی فکر ميکنم استاد تمساح براي ما غیر از "یک کار نیک آهنگ" چيز ديگری هم باشه و همه مان با آن کار ريز و درشت خاطرات نه چندان دور داشته باشيم . ذهنيتها و يادآورهائی حتی مربوط به مدتها بعد از آن کار . برای من که اینجور است و دلم خواست شما را هم در این حس شریک کنم ...

بگذارید از همين پارسال خودم بگم و همين استاد تمساح :

پارسال من تازه بود که داشتم می نوشتم . جريان ذبح شرعی تمساح که شد چيزی نوشتم و يهو تمام ذهنم شد اينکه کاش آن کار تمساح را ميداشتم و توی صفحه ميگذاشتمش . هيچ آدرسی از نيک آهنگ نداشتم ! شروع کردم به سرچ کردن تو اينترنت . آقا هی بزن "تمساح" ، هيچی نيومد بزن "نيک آهنگ تمساح" ، خبری نشد ، بزن "نيک آهنگ مصباح" ، ايندفعه يک خبرهائی شد !

چند صد نوشته و مطلب بود که خلاصه همه شان شرح دردسری بود که استاد تمساح برای نيک آهنگ درست کرده بود . و نه هيچ خبری از خود کار . خود نيک آهنگ را سرچ کردم صفحه اش آمد . و به اين ترتيب عليرضا نيک آهنگ را یافت ! ديدم چه باحال ! انگار او هم از بد حادثه در وبلاگ به پناه آمده است ! آدم که در اجتماعش تبعيد باشد همين ميشود ديگر . وقتی هيچ معاشر و معاشرتی نباشه بايد از طريق گوگل سرچ نيک آهنگ را پيدا کنی !

من بتنهائی دهها کامنت پای آخرين پستش گذاشتم و صدها نامه نوشتم و هزاران کار دیگر که ته همه اش میشد اینکه تو رو خدا آدرس آن کار "تمساح" را بما بده ! نیک آهنگ با کمال حسن نیت و بزرگواری هیچ جوابی بهم نداد ! اگر می بینید باهاش دشمنم برمیگرده به همان زمان !

و کوتاه مدتی بعد "استاد تمساح" یکی از بهترین رفاقتهای تاریخ را بمن داد . هنوز نمیدانم بابت موهبت این رفاقت باید از کی ممنون باشم : استاد تمساح یا گوگل !

این و اینها بهانه ای میشود که باز هم سپاسم را از نیک آهنگ اعلام کنم . و از چیزهائی که ازش یاد گرفتم . ریا نمیکنم که اصلاً نیازی به اینکار نیست . همانقدر صادق که خودش است و رفاقتش هست حرف میزنم . از تو ممنونم نیک آهنگ بخاطر همه چیز . اینکه چه چیزهائی را نمیگویم !

و حالا خوشحالم که سرانجام صفحه ما به لقای استاد تمساح رسید ! یکسال اینطرف و آنطرفش که فرقی نمیکند ، میکند ؟!

استاد تمساح را اگر نخوانده اید بخوانید ...