2009/01/10

#296

نظاميان صهيونيست با يورش به دفتر شبكه پرس تي وي در غزه اين دفتر را منهدم كردند. (تابناک)

به انتقام پرس شدن تی وی های ما : پرس تی وی پرس شد !
.

پرس تی وی !

خوشبختانه در این حمله وحشیانه به هیچکدام از ادوات کاملاً خبرنگاری موجود شامل میکروفون ضد تانک ، خودنویس اشک آور ، دوربین ضد هوائی ، روان نویس پرتاب موشک و امثالهم آسیبی نرسید . زاغه مهمات خبرنگاران واقع در کیهان ضمن محکوم نمودن شیرین عبادی که احتمال داشت بعداً از این حمله حمایت بکند با ارسال امواج معنوی از محل آنتن این روزنامه مستقر در شعب ابی طالب بلافاصله اقدام به بازسازی دفتر خبری گمنام امام زمان در غزه نمود . قرار است در پاسخ به این حمله ددمنشانه بزودی طاق سفارت بلغارستان در تهران توسط عده نامعلومی بیاید پائین . کیهان ضمن ابراز بی اطلاعی کامل از این اتفاق از نحوه جوراب و سبیل و النگو در دانشگاه تهران انتقاد کرد و همه گونه کتکاری احتمالی طی روزهای آتی در دانشگاه را محکوم نمود !

مقامات اسرائیل در پاسخ به علت انهدام این دفتر گفتند در دروازه را میشد بست دهن این پرس تی وی را نمیشد . مفسران به نقل از پرس تی وی میگویند تعداد تانکهای منهدم شده اسرائیل تا این لحظه از تعداد تانکهای تولید شده در جهان ۱۸ تا بیشتر است . این درحالیست که طبق آمار ارائه شده توسط این دفتر تا این لحظه شمار کشته شدگان اسرائیل نیز ۲۷ تا از تعداد زنده هایش بیشتر بوده است . با این وصف احتمال میرفت در صورت عدم نابودی دفتر مذکور تا پس فردا اسرائیل همینطور خنده خنده محو بشود . خبرنگاران امام زمان از محل پشت بام این دفتر با تک تیراندازی اقدام به جمع آوری خبر میکردند . اصولاً در اسلام روی بام و زیر پتو همواره جاهای خبرسازی بوده است !

بنا به اعلام منابع موثق ، حضرت خالد صادق خبرنگار صادق و قهرمان پرورش اندام پرس تی وی که در روزهای اخیر وقایع غزه را با شور خاصی بهمراه تف و نعم انا نحن کالمجنون بطور زنده گزارش میکرد در زمان حمله بدلیل کار واجب در دستشوئی دفتر مذکور گیر کرده بود . کار واجب نامبرده بعد از حمله واجبتر شد و او تا ساعتها با رشادت و از خود گذشتگی وصف ناپذیری همانجا ماند . نیروهای صهیونیست بدلیل همراه نداشتن جرثقیل از اسارت وی چشم پوشی کردند !

به همین مناسبت خبر سراسری امروز و امشب جمهوری اسلامی گزارش نداشت و در عوض رهبر فرزانه با بکار بردن یک تاکتیک منحصر بفرد امروز در کلیه ساعتها بجای گزارش غزه ، از طریق خبر سراسری برای احمدی نژاد چند صفحه نامه نوشت . معظم له در این نامه برنامه های کلی رئیس جمهور برای سی سال آینده را که اخیراً بدون رودربایستی از اینکه کسی بداند که کی به کی میگوید که چکار بکند اعلام میشود ، تعیین کرد . وی در این نامه که چندتا پرانتز هم داشت با استفاده از کلیه اعداد موجود روی محور اعداد به کلیه مسلمانان جهان گفت که چرا اگر کار نظام گیر بکند در غزه جنگ میشود !