2009/01/09

#295

دبير جنبش عدالت خواه دانشجويی : برخی دانشجويان اعلام آمادگی کرده اند که برای افزايش مبلغ جايزه ترور حسنی مبارک حاضر به فروش کليه هايشان هستند (VOA)

ختنه کنی دقت آماده اهدای عضو به برادران حماس در غزه !
.

برادران ما بطور یکپارچه آماده اهداء عضو به جنبش مظلوم و بی دفاع حماس !

اینجانبان در راستای حرکت انقلابی برادران کلیه فروش برای حمایت از ترور حسنی مبارک آمادگی کامل خود را برای اهداء عضو بدن موجود در مطب ختنه کنی مان به دولت قانونی حماس اعلام مینمائیم . البته لازم به ذکر است که ما در حال حاضر فقط قسمتی از عضو را در مطب موجود داریم که قبلاْ آنرا می انداختیم دور لیکن اگر معظم له به صنف ما هم جهاد بدهد حاضریم همان عضو را بجای ابتدا از انتها بریده و یک تیکه در طبق اخلاص نهاده از بیخ تقدیم برادران مجاهدمان در حماس بکنیم باشد تا چیز محکمی به هر جا نابدتر دشمن انداخته باشیم !

بی شک اگر کسی امروز در راه حمایت از برادران حماس از هر جای بدن خود بگذرد خداوند دو برابر همان عضو را در بهشت به او ارزانی خواهد کرد چرا که یدالله فوق ایدیهم و این وعده الهیست . پس چه بهتر که این عضو قسمتی باشد که در بهشت برای خواهران حوری هم کاربرد وسیعی داشته باشد تا خواهران فداکاری که در این دنیا قادر به اهداء عضو در راه مقاومت مظلوم حماس نیستند یا هستند ولی بد است که در حال اهدای عضو ازشان فیلم بگیریم در آن دنیا از این فیض معنوی بی نصیب نمانند انشا الله !

همچنین اینجانبان همواره در راه حمایت از موضوعات هسته ای پیشگام بوده و سی سال است که برای کلیه برادران گمنام بسیجی از بدو تولد در مطب پرونده هسته ای ایجاد کرده ایم باشد تا به فضل الهی در راه شکست دشمن بی هسته گامی هر چند از وسط برداشته باشیم !

ما در همینجا اعلام میداریم چنانچه به فتوای علمای هوشیار و همیشه صحنه دار بریدن مقعد نیز حلال اعلام بشود حاضریم تا از این به بعد کلیه برادران مجاهد را از سر و ته ختنه نموده و هر دو قسمت را تقدیم عاشورائیان حماس به پرچمداری برادر مظلوم خالد مشعل در سفر بعدی به تهران بنمائیم . بدیهیست چنانچه در حین کار ، جنگ در غزه تمام بشود اعضای باقیمانده را فوراْ جهت پیوند ترمیم و زیبائی خواهران حزب الله به قم خواهیم فرستاد باشد تا در روز قیامت زیر پل صراط ، دست ما را تا دسته بگیرند انشا الله !