2008/11/24

وبلاگ نیک آهنگ سرانجام پس از سه سال مجاهدت فیلتر شد !

.
بدینوسیله پیوستن این برادر عزیز را به جرگه ما برادران عزیز فیلتر شده خوشامد گفته از خداوند منان برای خوانندگان داخلی ایشان طلب صبر جمیل و پروکسی جزیل مینمائیم !

ضمناً در همین راستا وابستگی ایشان را به هرگونه باند و گروه و دسته و تیم و کمیته از سوی جمهوری فخیمه اسلامی تکذیب نموده و از اینکه این برادران چرا اینقدر دیر نسبت به فیلتر نمودن نامبرده اقدام نمودند سعی میکنیم که دیگر تعجب نکنیم !

به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی از طرف شرکتهای فری گیت ، اولترا سورف و سایر عزیزان فیلترشکنی که اگر نبودند شما الآن در همین صفحه هم نبودید به صرف ورژن های جدید عبور از فیلتر برگزار میگردد ! حضور شما عزیزان باعث دلگرمی ما عزیزان و خصوصاً این عزیز نوفیلتر خواهد بود !

لطفاً اجازه دهید اطفال در فرصت مناسبتری فیلتر بشوند !