2008/11/26

#254

در راستای اعلام کاندیداتوری قالیباف.

سیـِه ممد باقرو خودمه تو گل می پلکونوم

محض رضای باقرو خودمه تو گل می پلکونوم !

میفرمایند برو هر وقت یاد گرفتی اینطوری تا چهار بشمری بیا جلو کاندید شو !

بنا به اخبار واصله پس از اعلام کاندیداتوری قالیباف ، شهردار لبنان از خوشحالی افتاد مرد ! هنوز کسی نمیداند چرا وقتی در جمهوری اسلامی یک نفر یک کاره ای میشود بجای مردم ایران لبنانیها خوشحال میشوند ! احتمال دارد خبر آن سی میلیون دلار کمک قالیباف به لبنان حتماً دروغ باشد . به همین مناسبت کارمندان شهرداری با نصب چند تابلوی روز شمار روی سطل آشغالهای تهران حمایت جدی خود را از قالیباف اعلام نمودند . با رئیس جمهور شدن قالیباف انتظار میرود جمهوری شبه نظامی اسلامی با القاعده ادغام شده و نامش به جمهوری قاعدگی تغییر پیدا کند . توضیحاً اینکه قاعدگی هیچ ربطی به قائدگی ندارد بلکه بیشتر شبیه همان چیزی است که برخی هموطنان آذری به آن میگویند قائیدگی !

قالیباف که دفعه قبل برای پوسترهای انتخاباتی اش با بوئینگ عکس گرفته بود ایندفعه میخواهد با شاتل عکس بگیرد که با پیشرفتهای ما در زمینه ذرات بن یا دین هماهنگ باشد . به اعتقاد ایشان عامل اصلی سر سبزی و شکوفائی کشور پشگل است و اینرا بارها در چمنهای تهران امتحان نموده ! به همین مناسبت نیروی انتظامی تهران که نصفشان بعد از شهردار شدن قالیباف مهندس ناظر شده اند الآن بقیه شان شده اند کارشناس خاورمیانه و باخترمیانه و اینجور جاها . با این روند بیم آن میرود که نیروی انتظامی باز هم برای گشتهای دور میادین نیرو کم بیاورد برود بقیه لبنانیها را هم بیاورد ایران !

کاندیداتوری قالیباف از شهرداری بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد از همانجا بخوبی نشاندهنده عمق آزادی و دموکراسی در جمهوری اسلامی میباشد چرا که در نظام اسلامی هر سوپوری میتواند رئیس جمهور بشود ! قرار است ملت ایران با انتخاب بجا و شایسته ایشان به امریکا بگوید اگر شما یک افریقائی را رئیس جمهور میکنید ما هم این سوپور را بعد از آن سوپور رئیس جمهور میکنیم !

خط کشی های سیاسی اینوری در حالی اتفاق می افتد که اصلاح طلبان اونوری هنوز دارند در اعماق تاریخ دنبال کاندید میگردند . آخرین یافته های باستان شناسی رگه هائی از میر حسین را نشان داده بود لیکن ایشان در همان جمعی که دیروز گفته بود کاندید میشوم فرداش گفت من کی همچین حرفی زدم الدنگ ؟! خاتمی نیز در سه نوبت صبحها با شهین به نتیجه میرسد که کاندید بشود ، گریه میکند عصرها با مهین به نتیجه میرسد که کاندید نشود ، گریه میکند شبها هم با خودش به هیچ نتیجه ای نمیرسد باز گریه میکند !

در همین راستا قرار شد استاد اسدی هم اعلام کاندیداتوری بکند ! کارشناسان معتقدند با رئیس جمهور شدن استاد اسدی وضع از اینی که هست اگر بهتر نشود بدتر هم نمیشود . به گفته فدراسیون فوتبال چون نامبرده همیشه توپ و بازیکن را با هم میزند لذا اتفاقاً خیلی بدرد ریاست جمهوری ایران میخورد . ضمن اینکه در دوران پر افتخار ورزشی ایشان تقریباً موی نصف مردم ایران سفید شد و این نشاندهنده درک عمیق نامبرده از جریان رایحه خوش خدمت است ! وی بارها جلوی حرکت نفوذی ها را بوسیله تکل خشن گرفته و کارتهای اخطار و اخراج هم به زعم ایشان کاغذ پاره است ! در حال حاضر مشکل اینست که کسی نمیداند استاد اسدی کجاست !