2008/11/27

#255

احمدی نژاد : در ایران تا پای گربه زیر چرخ کامیون برود فوراً صدتا قطعنامه حقوق بشر صادر میکنند.
فاطمه حقیقت پژوه بخاطر کشتن همسرش بدلیل تجاوز نامبرده به دخترش اعدام شد .

آقای جمهوری اسلامی !

ببین من نمیخوام سکسی بنویسم خودت شروع میکنی ها !
.

بنا به اعلام مراجع فاطمه حقیقت پژوه بجای کشتن آن مردیکه دیلاق اول باید با خوشروئی به او میگفت بی زحمت ترتیب دختر منرا نده بعد اگر توجه نمیکرد باید با اخم همین تذکر را میداد بعد یکروز به آن الدنگ ناهار نمیداد بعد اگر کار درست نمیشد باید میرفت پیش مجتهد واجد شرایط گریه میکرد بعد اگر میدید نه بابا این نره خر اصلاً حالیش نیست باید دخترش را صیغه شوهرش میکرد ! لیکن هنوز بین علما محل اختلاف است که آیا مرد میتواند هم زن بگیرد هم بچه یا نه فقط باید یکی را بگیرد ولی ترتیب دومی را هم بدهد ! به گفته علما چنانچه مردی هم زن بگیرد هم بچه حکم همان مهریه های سابق خودمان را دارد و اصلاً کی گرفته کی داده ! اینطوری نه پای گربه میرود زیر چرخ کامیون نه قیطریه بخاطر یک دستمال بیخود و بی جهت آتش میگیرد !

همچنین تحقیقات بعمل آمده نشان میدهد که سازمانهای حقوق بشر درباره همه جای بشر قانون دارند جز قمبل و کپل و جاهای باریکتر لیکن جمهوری اسلامی با یک نگاه ژرف به موضوعات هسته ای اگر درباره هیچ جای بشر قانون نداشته باشد درباره آنجاهای بشر خیلی قانون دارد ضمن اینکه تقریباً از هر ده تا مسئله شرعی نیز نه تای آن به جاهائی مربوط میشود که به شماها مربوط نمیشود ! در همین رابطه کمیسیون جاهای آویزان بشر اعلام کرد چون مسائل هسته ای همواره حق مسلم ماست لذا همچی بلافاصله بعد از تولد بچه آدمیزاد ، همه اول به آنجایش نگاه میکنند اگر پسر بود میگویند به به مبارک باشه طلا داره ولی اگر دختر باشد میگویند بگیر این خاک بر گوری آب طلا هم نداره !

در همین راستا قوانین مجازات اسلامی صراحتاً اعلام نموده اند که برای برقراری تساوی بین مرد و زن مردها باید بلافاصله بعد از تولد از یکجای خیلی بدشان اعدام بشوند ! این قوانین اضافه میکنند که چون مردها در همان طفولیت از یکجای بد اعدام میشوند لذا وقتی نره خر شدند باید زنها را از یکجای خوبشان اعدام کنند ! این درحالیست که سازمانهای حقوق بشر که اتفاقاً خیلی هم آدمهای مهمی هستند برای جلوگیری از اجرای این قوانین قرار است بروند چندتا امضای دیگر هم جمع بکنند . ظاهراً بدلیل اینکه دوربین دیده بانهای حقوق بشر عین دوربینهای گشت ارشاد دور میادین قوی نیست لذا در هنگام دیده بانی درست نمیتوانند آنجاهای بشر را ببینند و پای گربه بیخودی زیر چرخ کامیون میرود و قیطریه و دستمال و اینا میشود !

بنا به اعلام دفتر نمایندگی خدا در امور صیغه از این به بعد زنها باید اول دخترشان را صیغه شوهرشان بکنند بعد اگر تمکین نکرد خودشان بروند بجای او تمکین بکنند ! این دفتر اعلام کرد چنانچه زنی بدلیل مشکلات زندگی مجبور شد برود صیغه یک دست خری بشود از مصادیق خونش حلال مهرش آزاد بوده و دست خر مربوطه باید ترتیب قامیلهای درجه یک آن زن را هم بدهد . قرار شد از این به بعد مردان بطور فامیلی بروند یک راسته را صیغه بکنند ! توضیحاً اینکه مطابق قوانین جدید چنانچه مردی فقط یک زن داشته باشد از مصادیق زن ذلیلی بوده و احتمال میرود که نامبرده اصلاً یک عیب و ایرادی داشته باشد ! این دفتر در پایان افزود حالا اگر عشق و حالتان تمام شد یکی برود پای گربه را از زیر چرخ کامیون دربیاورد !