2008/11/25

#253

احمدی نژاد در خوزستان با بیان این که هر روز يك قطعنامه تهيه كردند و در شوراي امنيت عليه ایران صادر كردند؛ گفت: من امروز به آنها مي‌گويم آنقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود. (نوروز)

مموتی ! واسه هرکی لاتی ، واسه ما فقط آبجی فاطی !
.
بنا به اخبار واصله پس از استعمال عبارت "پاره شدن قطعنامه دان" توسط رئیس جمهور ، رئیس یونسکو در نامه ای با سه سال و نیم تاخیر انتصاب بجا و شایسته احمدی نژاد را به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی تبریک گفت . وی در این نامه تصریح کرد تازه ملتفت منظور جمهوری اسلامی از انقلاب "فرهنگی" شده است . در زمان سخنرانی رئیس جمهور عده ای از خانمها پشت دستشان زدند و گفتند اوا خاک عالم . با این روند بیم آن میرود که رئیس جمهور دفعه بعد برود سراغ جاهای باریکتر . توضیحاً اینکه بنا به اعلام کارشناسان "قطعنامه دان" همان میشود یکجائی حدود یک وجب نرسیده به مسائل هسته ای که قبلاً در زمان رژیم منحوس پهلوی به آن میگفتند کان !

کارشناسان مسائل آناتومی میگویند قطعنامه دان و کان تقریباً یک کاربرد دارند با این تفاوت که قطعنامه اول صادر میشود بعد قطعنامه دان پاره میشود ولی دومی اول پاره میشود بعد یک چیزهائی از آن صادر میگردد ! این کارشناسان نگفتند بعد از پاره شدن دومی چه چیزهائی از آن صادر میشود لیکن احتمالاً منظورشان همان حرفهائی باشد که احمدی نژاد دائم میزند . به گفته این کارشناسان خداوند در خلقت بعضی از آدمها ابتدا و انتهایشان را دقیقاً یکجا قرار داده جوری که طرف با قطعنامه دانش هم حرف میزند هم پاره میشود هم میخواهد مملکت را اداره کند هم خیلی کارهای دیگر ! به نظر میرسد دلیل پر سر و صدا بودن سخنرانیهای رئیس جمهور هم همین باشد !

به همین مناسبت فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای قطعنامه دان معادل فارسی "کاندوم" را معرفی کرد . به گفته این فرهنگستان کاندوم میشود همان یکجور "کان دان" که در تداول عامه اول شده است کاندان بعد شده کاندام بعد هم شده کاندوم ! وی در پاسخ به اینکه به کان دان نمیشود گفت شورت ؟ گفت اینم میشه اونم میشه ! قرار شد از این به بعد رئیس جمهور در سخنرانیها از کاندوم پاره استفاده کند لذا متخصصان زنان و زایمان همراه داشتن قرص ضد بارداری را در برای مستمعین واجب کفائی اعلام نمودند !
هم اکنون یک تیم کامل پزشکی مشغول دوختن قطعنامه دان شورای امنیت است لیکن برخی معتقدند قطعنامه دان اگر همینطوری پاره بماند اتفاقاً لطفش بیشتر است ضمن اینکه طول عمر را هم زیاد میکند و اگر میگوئید نه همین ایران خودمان الآن سی سال است کون ملت پاره شده عمر جمهوری اسلامی هزار ماشالا هر روز بیشتر میشود !