2008/11/09

#236

اعظم طالقانی فرزند آیت الله طالقانی : این جوان (احمدی نژاد) خیلی مانده تا پیر شود . (انتخاب)

* البته ما تحقیق نمودیم دیدیم حضرت نوح هم وقتی ۴۸۰ ساله بود میگفتند هنوز خیلی مانده تا پیر شود ولی حتماً لازم نیست آدم اینهمه عمر کند بلکه میشود یک کاری کرد که سه سال برای ملت بشود چیزی در همان حد عمر نوح !

به جوانی که خیلی مانده باشد تا پیر شود برای نوکری نیازمندیم !


در همین رابطه سازمان امور موجودات سخت پوست وابسته به کمیسیون راز بقاء سازمان ملل دوران مختلف عمر را چنین اعلام کرد :

۱- نونهالی : در این دوران آدم از سوپوری به نوکری ارتقاء پیدا میکند . سایر موجودات زنده اصولاً برای جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره کوسه سالان در روز انتخابات باعث این ترقی میشوند لیکن دانشمندان معتقدند که ترقی در نظام سخت پوستان نیازمند موجودات زنده نیست بلکه نیازمند آرمانهای یک موجود مرده است که جمعه گذشته در محل بقایای آن موجود بیژن مرتضوی دستگیر شد ! عده ای از زیست شناسان معتقدند که تکثیر سخت پوستان در دوران نونهالی عین باکتری میماند اینطوری که با آمدن غلامحسین الهام میشوند دوتا بعد داوود و ضعیفه غلام می آیند میشود چهارتا بعد بقیه می آیند میشود خیلی ! سخت پوستان در این دوران پوستشان سختتر میشود و نرم تنانی که در دوران تکامل هشت ساله قبلی زمین شناسی در زیستگاه اوین تنشان حسابی نرم شده حالا دندشان هم نرم میشود !

۲- نوجوانی : این دوران مهمترین دوره در عمر سخت پوستان محسوب شده و اتفاقات زیادی می افتد . دختر ۹ ساله در زیر زمین اورانیوم غنی میکند ، تمساحها بزغاله میخورند ، اجنّه را میشود دید ، توله آدم در گهواره میگوید محمود ، نهنگها خودکشی نمیکنند خودکشی میشوند ، پلاکارد جان نرم تنان را میگیرد ، نصف جنگل با نصف دیگرشان صیغه میشوند ، موجودات تقریباً زنده بعد از اخبار متوجه میشوند که گرسنگی شان از غذا نخوردن نیست بلکه معده شان درست فتوسنتز نمیکند ، در جنگل همه همدیگر را میخورند ، خرچسونه میشود سلطان جنگل ، اسب روزی صد هزار تومن هندوانه میخورد ، لولو هم آدمیزاد را میخورد ، آکسفورد زرت و زرت مدرک میدهد ، همه اینها میشود نشانه پیروزی ! سخت پوستان در این دوران سنگ پوست شده و به این زودیها منقرض نمیشوند !

۳- جوانی : اتفاقاتی که در این دوره می افتد اصلاً مهم نیست چون هیچکس نباید آنها را بفهمد . دانشمندان با مطالعه فسیلهای باقی مانده از نظام تکامل متوجه میشوند که هنوز خیلی مانده تا سخت پوستان پیر بشوند و به همین جهت نامبردگان در دیدار با ورزشکاران چپ و چلاق جوری برای پنج سال آینده برنامه های ورزشی ارائه مینمایند که آدم متوجه میشود که هیچکس قرار نیست سال آینده در هیچ چیزی تقلب بکند . در این دوران سلطان جنگل عموماً خشنود است و دبیر شورای جنگلبان اینرا به اطلاع عموم میرساند . از ویژگی های این دوران اینست که سگ برای گربه پیام تبریک میفرستد . کلیه موجودات زنده به دو دسته کلی خودی و نخودی تقسیم میشوند که نخودی ها نقش مورچه های سرباز را برای خودی ها ایفا میکنند . در این دوران لازم نیست کسی چیزی بخورد بلکه باید مواظب باشد که چیزی نیاید خودش را بخورد !