2008/09/18

#225

بیانیه آزادی خواهانه سندیکای قهرمان صنف تخلیه چاه و حومه !

تــخــلــیــه فــاضــلاب ، حــق مــســلــم مــاســت !

در این بیانیه چنین آمده است :

ملت قهرمان پرور ! ما مظلوم ترین صنف طول تاریخ هستیم ! سابقاً میگفتیم آخه شماها چی میخورید که ما باید هفته ای سه تا تانکر برای تخلیه ، تخلیه شده هایش به ناوگانمان اضافه کنیم اینهمه هم می نالید ؟! ولی در سه سال اخیر اینقدر بیکار شده ایم که داریم با تانکرهایمان مسافرکشی میکنیم ؟! نه به آن شوری شور نه به این بی نمکی ! یه وقت تپه تپه یه وقت لپه لپه ! یعنی الآن شما سه سال است که هیچی نخورده اید ؟! ما اینهمه بر چسب و شماره تلفن میزنیم زیر اف اف شما انگار نه انگار ! لااقل یک جیشی خالی ئی چیزی ! کجایند این دیده بانهای حقوق بشر تا ما را دریابند ؟!

بر اساس تحقیقات کارشناسان سابقاً در تانکرهای ما استخوان هم پیدا میشد که نشاندهنده این بود که ملت گوشت میخورند ولی الآن نشاسته هم پیدا نمیشود یعنی واقعاً شما نان هم ندارید که بخورید ؟! پس اینهمه زور از کجایتان درمی آید که میگویند جمهوری اسلامی قدرت اول منطقه است ؟! الآن هم که ماه مبارک است و دیگه بدتر ! یعنی شما نه سحری میخورید نه افطار ؟! اینجوری که روزه قبول نیست ! بی انصافها ما هم باید نان بخوریم و نان ما هم که توی فاضلاب است !

حالا اینرا ول کن در چاه شما چرا آب پیدا نمیشود ؟! یعنی میخواهید بگوئید بخاطر این سهمیه بندیهای عدالت دیگر آب هم در خانه هیچکس پیدا نمیشود ؟! مگر زبانم لال شماها فتوسنتز میکنید ؟! ما در چاههای شما هرچی کلنگ زدیم هم به آب نرسیدیم مگر یک کمی رطوبت که آنهم مربوط به دولت خائن قبلی بود که همه چیز شما را گرفت ! در عوض شرح اقلامی که مربوط به این دولت باشد و اینروزها به وفور در چاه مستراحهای شما پیدا میشود اینقدر متنوع است که برای تخلیه اش تانکر نمیخواهد بلکه باید برویم وانت بگیریم ! تعدادی از آن اقلام به این شرح است : روزنامه ، رادیو ، تلویزیون ، موبایل ، فیش حقوقی ، بچه ، کارنامه بچه ، کتابهای درسی ، دندان مصنوعی ، پیکان ، لامپ و البته تعدادی اقلام زنانه و مردانه دیگر که رویمان نمیشود بگوئیم ولی جایش در سطل آشغال است نه چاه مستراح !

اصلاً ببینم شما ما را گیر آورده اید ؟! چطور وقتی رئیس جمهور مصاحبه تلویزیونی میکند اینقدری که یک شبه بما تلفن میشود به اورژانس و آتش نشانی در طول سال نمیشود ؟! چطور آنموقع روده و لول هنگتان تند تند کار میکند ولی در بقیه اوقات با مسهل و روغن کرچک هم چیزی ازتان در نمی آید ؟! خیلی که خودتان را کشته باشید آخرش این میشود که چند نفر بگویند پیف این که باد هواست برای ما نان نمیشود ! همین کارها را میکنید که دولت تضعیف میشود دیگر ! اصلاً شماها همه تان برانداز هستید و به اینکار میگویند براندازی قهوه ای !

ما این بیانیه را برای دفاع از حقوق مشروع خود صادر نمودیم و و با کسی هم شوخی نداریم شماها هم بجای اینکه الآن بخندید اگر راست میگوئید بروید برای ما یک میلیون امضاء جمع کنید بلکه سازمانهای حقوق بشر بشما یک چیزی دادند خوردید و مشکل ما حل شد وگرنه میرویم با صدای امریکا مصاحبه میکنیم !