2008/09/17

#223

* حضور انور شما عرض کنم که من بشدت معتقدم که بدتر از توهین کردن ، توهین شدنه . و من در اینجا میخواهم یک کمی درباره کسانیکه سالهاست دارند بما راست راست توهین میکنند ولی اینروزها کمترین و کوچکترین حرف ما درباره آنها نقض تمامی قوانین مربوط به آدمیزاد در سطح بین الملل محسوب میشود چیز بنویسم هر کسی هم هرجور که دلش خواست این نوشته را تعبیر و تفسیر کند منظور کلی از این نوشته آنست که اگر بنا به آسمون ریسمون بافتن باشد ما ایرانیها نتنها چلاق نیستیم بلکه اتفاقاً در این یک قلم کار خیلی هم خوب بلدیم چه بگوئیم که طرف برود بمیرد و اگر اینکار را نمیکنیم بخاطر آقائی و بزرگواری مان است ...

به افغانی نگوئید افغانی ناراحت میشود ... عین ما !
.
در مزارع افغانستان بجای مترسک یه تیکه از نیروهای ناتو استفاده میشود ! آفات زراعی افغانستان همیشه نعشه هستند !

مقایسه ایرانیها و افغانیها :

( رفقا منرا بخاطر این مقایسه بسیار نابجا خواهند بخشید صرفاً خواستم یک کم بیشتر دور هم جمع باشیم ! )
  1. اگر به یک ایرانی بگویند افغانی خشتک طرف را سرش پرچم میکند اگر به یک افغانی همینرا بگویند پرچمشان را برای خودش خشتک عثمان میکند !
  2. افغانیها سالهای خفقان زیادی را گذراندند ولی الآن که یک کمی آزادی بیان دارند کاملاً معلوم شد که منظور شاعر از اینکه "خدا خر را شناخت بهش شاخ و دم نداد" چی بوده ! (مراجعه شود به اظهار نظرهای آنها در جاهائی مثل بالاترین)
  3. همه جای دنیا برای پذیرش مهاجر ایرانی تخصصهای مورد نیازشان را اعلام میکنند ولی برای مهاجر افغانی هیچی اعلام نمیکنند فقط میگویند تعدادی بیل در کشور ما موجود است !
  4. افغانیها خیلی جیگر ما را کباب میکنند یا به دختر ۹ ساله تجاوز میکنند جیگر ما کباب میشود یا در شیراز با تریلی چپ میکنند جیگر ما کباب میشود یا ما را تنها گیر می آورند لختمان میکنند جیگر بقیه برای ما کباب میشود !
  5. در افغانستان هم عین ایران هدف بشدت وسیله را توجیه میکند تریاک و هروئین می بندند به خیک دشمن که زمین گیر بشود منتها اینها دقیقاً به کسی میگویند دشمن که شام نهارشان را میدهد !
  6. تاریخ ما و افغانی ها برعکس هم است قبلاً ما کشور آنها را میکردیم توی گونی می آوردیم ایران الآن آنها دارند اینکار را با ما میکنند !
  7. رئیس جمهور ما اگر درباره نانوتکنولوژی حرف بزند ما بهش میخندیم رئیس جمهور آنها هم اگر درباره بیشتر از آفتابه حرف بزند ما خیلی بیشتر بهش میخندیدم !
  8. تا ده سال پیش وقتی یک جنازه در تهران پیدا میشد همه به افغانیها فحش میدادند الآن پیشرفت کرده اند اگر یک جنازه در نیویورک هم پیدا بشود باز همه به افغانیها فحش میدهند !
  9. زبانم لال شباهت بامزه ما با افغانیها اینست که یک عرب برای هردویمان تصمیم میگیرد : برای ما سید حسن برای آنها بن لادن !
  10. ما ایرانیها به زبان خودمان حرف میزنیم افغانی ها هم اتفاقاً به زبان خودمان حرف میزنند خیلی از متون آنها را ما نوشته ایم آنها را هم اگر ول کنی میگویند کلیله و دمنه را هم ما برای شما نوشته ایم !

نتیجه : آره !