2008/09/14

#217

در راستای کناره گیری تیم بسکتبال با ویلچر ایران از پارالمپیک بدلیل تغییر ساعت بازی از ۹ به ۵/۱۱ صبح


* البته ما تحقیق نمودیم دیدیم چون اگر تیم ما این بازی را به امریکا میباخت که احتمال آن صد درصد بیشتر از صد درصد بود آنوقت باید بعدش با تیم اسرائیل بازی میکرد و اسرائیل هم باید از تمام صفحات روزگار محو بشود لذا منتظر یک چـُش بودیم که خوشبختانه به موقع هم صادر شد و اصلاً این چینیها نه برنامه ریزی بلدند نه آدمند اگر بودند که الآن چشمشان خلاف آدمیزاد اینجوری نبود !

بسکتبال با دوچرخه ، سیبیل باباش میچرخه !

در حال حاضر اهمیت ساعت برای ما دقیقاً همینطوری است که می بینید ولی خب المپیک که البته فرق دارد قضیه اش !


به این دلایل تیم ایران در این بازی حاضر نشد و از پارالمپیک کناره گیری کرد :

  1. تاکتیک تیم ما جوری بود که بازی ساعت نه شروع بشود ، نه و ربع حمله کنیم ، نه و نیم گل بزنیم با تغییر ساعت بازی ، این زمان منتقل میشد به لنگ ظهر که البته ما آنموقع همه خوابیم و گل میخوردیم و می افتادیم با اسرائیل !
  2. ما به تغییر ساعت عادت داریم ولی به اینهم عادت داریم که وقتی ساعت تغییر میکند همچنان میگوئیم : قدیم یا جدید ؟! اینطوری ما نمیدانستیم که ساعت بازی قدیم است یا جدید بعد میباختیم می افتادیم با اسرائیل !
  3. تاخیر هم یک چیزی است که اتفاقاً ما بیشتر از تمام دنیا بهش عادت داریم لیکن چون تیمهای ورزشی ما همواره به دلائل غیر ورزشی شگفتی ساز میشوند گفتیم یکدفعه هم به تاخیر گیر بدهیم که همه را شگفت زده بکنیم !
  4. اگر بازی بموقع برگزار میشد آنوقت ما برنده میشدیم بعد بجای ما امریکا می افتاد با اسرائیل که چون اینها همیشه همه جا با هم شکست میخورند و پیروز میشوند اینست که جور درنمی آمد و ما یک کاری کردیم که جور دربیاید !
  5. البته تا یک هفته دیگر هم کادر فنی اینرا به همه اعلام میکند که بنا به نظر پزشک تیم پنج تا از بازیکنان کلیدی ما سر ظهر پریود میشدند درحالیکه ۹ صبح نمیشدند و آنوقت ما نمیدانستیم برای شکست شیطان بزرگ باید چه خاکی بسرمان بریزیم !
  6. علی آبادی هم چون پورنوگرافی اش خل است و بعضی وقتها یک چیزهائی را رو میکند که نباید بکند آن دست خطی را که روز بازی از قم رسید را به همه نشان میدهد صرفاً برای اینکه بگوید بمن چه ؟!
  7. بدلیل اینکه احمدی نژاد گفته پارالمپیک مهمترین رویداد ورزشی است لذا تغییر ساعت بازی در این مهمترین رویداد خیلی قباحت دارد و ما یک کاری کردیم که همه متوجه این قباحت بشوند یا اگر نمیشوند متوجه قباحت رئیس جمهور ما بشوند !
  8. با تغییر ساعت ، روزه بازیکنان هم به هم میریخت چون اواخر بازی می افتاد وسط افطار و چون ما افطار که میشود اگر وسط جراحی قلب هم باشیم ول میکنیم حمله ور میشویم سمت افطاری اینست که اینجوری که خودمان کشیدیم کنار خیلی آبرومندانه تر است !
  9. از همه مهمتر اینکه چون اصولاً بازیکنان تیم اسرائیل را ما خودمان معلول کرده ایم اینست که اگر به امریکا می باختیم و با آنها می افتادیم خیلی بد میشد و ممکن بود خجالت بکشیم و باهاشان بازی نکنیم که البته اینطوری بدتر میشد که البته ما همیشه بین بدتر و بدتر دومی را انتخاب میکنیم و اینهم یکجورش بود !
  10. بگم باز ؟!