2008/09/05

#197

حائری شیرازی امام جمعه شیراز: نگاه کردن به هنرپیشه‌ زیباروی تلویزیون روزه را باطل می‌کند (پارسینه)


نگاه کردن به ریخت 4×8 تو روزه را باطل نمیکند ؟!

یک نمونه از زیبارویانی که تلویزیون ما 24 ساعته نشان میدهد و نگاه کردن بهش روزه را باطل میکند !

به این دلایل نگاه کردن به هنرپیشه زیباروی روزه را باطل میکند :

  1. مردم متوجه میشوند ایراد ریختهای نکبتی که می بینند از گیرنده نیست از فرستنده است میروند سراغ فرستنده های دیگر روزه شان باطل میشود !
  2. اینرا هم متوجه میشوند که تلویزیونشان قابلیت پخش تصویر زیبارویان را دارد میگویند پس لابد قابلیت پخش بقیه چیزها را هم دارد کار خراب میشود روزه شان باطل میشود !
  3. فکر میکنند وقتی صدا سیمای ما هنرپیشه زیباروی نشان میدهد صدا سیمای آنطرف چی ها نشان میدهد ماهواره میگذارند روزه شان باطل میشود !
  4. وقتی که به هنرپیشه زیباروی فیلم نگاه میکنند دیگر به شما هنرپیشه های بد ترکیب نظام نگاه نمیکنند احکام یادشان میرود روزه شان باطل میشود !
  5. هنگام تماشای هنرپیشه زیباروی دهان آدم باز میشود درحالیکه تا افطار باید بسته بماند و روزه آدم باطل میشود !
  6. اصلاً مردم برای روزه نگرفتن دنبال بهانه میگردند میگویند از تلویزیون زیباروی دیدیم روزه مان باطل شد بگذار بقیه جاها را هم ببینیم آنوقت راستکی روزه شان باطل میشود !
  7. تماشای هنرپیشه زیباروی عموماً دیش و رسیور میخواهد آن کانالها هم یک چیزهائی از دین میگویند که با اینی که شما میگوئید خیلی فرق دارد طبق قوانین شما روزه باطل میشود !
  8. چه بسا که مردم اصلاً بی خیال بشوند بگویند وقتی با تماشای هنرپیشه زیباروی روزه باطل میشود با دیدن خود زیباروی چه میشود بروند ببینند چه میشود روزه باطل بشود !
  9. دشمن هم میبیند اینجوری است میرود یک لشکر هنرپیشه زیباروی می آورد از لشکرکشی به خلیج فارس هم خیلی ارزانتر تمام میشود مردم هم که کف کرده اند سیر میشوند روزه شان باطل میشود !
  10. دلم برات تنگ شده بود حائری ! اگر دلتنگی روزه را باطل نمیکند بعد از افطار برنامه بچین با هم یک زیباروی تماشا کنیم وگرنه نمایندگی تو از ولایت فقیه شیراز باطل میشود !