2008/09/04

#193

شرايط و ضوابط برگزاري نمايشگاه مد و لباس از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شد. (فارس)

ما نیز ضمن تبریک این پیروزی بزرگ البته رفتیم از خانم آن بوردا پرسیدیم گفت این وزیر ارشاد شما چون فوق لیسانس علوم دفاعی دارد اینست که از مانتو و مینی ژوپ خیلی سر درمی آورد عین آن یکی تان که دکترا دارد سرش را از ازاله بکارت درآوردیم !

بیکینی زیر چادر میپوشی چرا ؟! آقا لختش قشنگه !
.
نمایشگاه مد و لباس درحالیکه ثواب هم دارد !

شرایط و ضوابط وزارت ارشاد درباره نمایشگاه مد و لباس به این شرح اعلام شد :
  1. سینما رفتن ممنوع است ولی هر کی دلش خواست میتواند فیلمهائی را که ما میگوئیم بسازد ! این بند اگر هیچ ربطی به مد و لباس ندارد به ارشاد که ربط دارد !
  2. این چند همسری چی شد آخر ؟! ما شلوار دو خشتکه مد کنیم یا بی خشتک ؟! آقای لاریجانی لطفاً تکلیف ما را زودتر روشن کنید !
  3. مردم مد و لباس میخواهد چکار ؟! معرفت الاولیاء و سیره نبوی و شیره ابوی میخواهند که ما در ارشاد بندرعباس داریم جلساتش را برگزار میکنیم شیره اش هم آقا میگوید توپ است !
  4. مد و لباس در کرمان باید جوری باشد که یا زرد و سفید و قرمز نباشد یا اگر هست باهاشان یک برخوردی بکنیم که زرد کنند و قرمز بشوند ! درباره قسمت سفید هم خیلی شما بی ادبید !
  5. نظر به اینکه مرد از دامن زن به معراج میرسد لذا دامنها باید یکجوری باشد که مرد وسط معراج به یک جاهای دیگری نرسد خدای نکرده !
  6. لباس آقایان اگر یقه نداشت هم باید دکمه آخر یقه داشه باشد جیبهای جلوی شلوار هم باید جوری باشد که دست آدم برود پشت ! دلیلش را هم نمیگوئیم بسکه شما بی ادبید !
  7. به بدلیل آنکه بعد از اختراع چادر ملی در قم ، یک عده یه سره کرده اند و زیرش هیچی نمی پوشند لازم است یکجور شلوار ملی هم اختراع بشود که اتفاقاً زیر آنهم هیچی نپوشند چون در قم کسی چیزی ندارد که حالا یه سره باشد یا بلانسبت جمع چند سره !
  8. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی درآوردن لباس خیلی بیشتر از پوشیدن آن کاربرد دارد لذا مد باید یکجوری باشد که آدم برای پوشاندن ظاهر خودش خشتک دیگران را دربیاورد !
  9. لازم است یکجور پوشش ملی هم برای ریش اختراع بشود تا کسانیکه مدل ریششان عین علی دائی نیست ولی عین امیرآبادی هست جلوی دوربین فارس از آن استفاده کنند با اینکار خانم حضرت رقیه هم در رختکن خشنود میشود و ما به سوریه گل میزنیم هی !
  10. کسانیکه مدشان بالاست و به عبارتی سانتی مانتال میباشند بخشنامه نمیخواهند بلکه همینطوری در خیابان راه که بروند مردم خودشان برای خیاطی ها بخشنامه مد و لباس صادر میکنند !