2008/09/04

#192

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمان در دستورالعملي محدوديت‌هايي را براي ورود خانم‌ها با لباسهائي به رنگ‌هاي تحريک آميز مانند قرمز، زرد و سفيد به ادارات تابعه اين اداره اعمال کرده است. (تابناک)

اگر رنگ شورتمان قرمز باشد هم ادارات کرمان تحریک میشوند ؟!
.
گفتند این لباس چون زرد و سفید و قرمز ندارد تحریک کننده نیست صاحبش تحریک کننده است !

در این دستورالعمل چنین آمده است :

اکنون که به برکت نظام در کلیه ادارات یا یک دست خر نشسته یا بقیه عین دست خر نشسته اند و این خودش خیلی تحریک آمیز است لذا بر آن شدیم تا بجای اینکه اینهمه دست خر را از اداره بیرون کنیم ارباب رجوعها را بیرون کنیم که اگر احیاناً باز کسی در ادارات تحریک شد تقصیر همه چیز باشد الاّ رنگ شورت و کرست مردم زیرا که در این هیر و ویری یکدفعه دیدی در اداره بکارت کسی ازاله شد خدای نکرده و مگر این مملکت چندتا وزیر کشور میخواهد یک وجب جا ؟!

بررسی ها نشان میدهد که دشمن اخیراً هی برای خانمها کار اداری پیش می آورد تا آنها با رنگهای تحریک کننده هی به ادارات کرمان بروند برای اینکه کارمندان را تحریک نموده تا علاوه بر انجام سریع کارشان ، کار ما هم سریع انجام بشود و ما اینرا از آقا هم پرسیدیم گفت تو راست میگی بده من اون سنجاقو ! همچنین خداوند هم در یک جائی فرموده عین سین قاف که یعنی آن سین و قاف میشود سفید و قرمز و عین هم همان اول عرد است که چون در صدر اسلام زرد نداشته اند لذا خدا یکجوری گفته که همه حالیشان بشود که چه رنگهائی در ادارات کرمان تحریک آمیز است !

ضمناً پرچم ایران هم که رنگ سفید و قرمز دارد خیلی تحریک آمیز بوده و اینهمه تحرکات منطقه ای که می بینید بخاطر همین تحریکات است و چه بسا که از این به بعد آن الله وسط آنرا هم زرد کنیم که دیگر کاملاً سکسی بشود ! شما خیال کرده اید جمهوری اسلامی برای چی پس اینهمه در منطقه تحریک آمیز است ؟! پرچم هلال احمر هم که دیگه نگو آنهم در این ماه مبارک که ما با استهلال و یک عالمه بدبختی توانستیم هلال را ببینیم حال آنکه قرص قمر را همان شب توی رختخواب خودمان دیده بودیم استهلال هم نمیخواست ویاگرا میخواست که اتفاقاً یک کمد داشتیم !

حالا این سایتهای pink بروند خودشان را جر بدهند ما که با صورتی تحریک نمیشویم بلکه بیشتر با خود صورت تحریک میشویم آنهم وقتی که از شدت تحریک قرمز شده باشد ! اجرای این دستورالعمل برای همه ما ارشادیها قطعی و لازم الاجرا میباشد چون همین سی.دی هائی که از ملت میگیرند و ما در ارشاد بازبینی میکنیم برای تحریکمان کافیست لازم نکرده در اداره فیلم سوپر را بجای تماشا اجراء کنید !

علیهم بشدت تکان !