2008/08/20

##

آقا میگم شما خیلی باحالید ها ! یعنی من اگر امروز هیچ کاری نکنم و هیچ چیزی هم ننویسم و
خیلی هم خوش شانس باشم بلکه تا آخر وقت بتونم نصف کامنتها و ایمیلهای پر محبت و مملو از
آدرسهای متنوع فیلترشکن شما رو بخونم !

مرسی از شما و دم همتون گرم خیلی صفا دارید ...