2008/08/20

#164

طه هاشمی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی امروز به دلیل بیماری و کسالت استعفای خود را به رئیس سازمان میراث فرهنگی تقدیم کرد. (تابناک)

* ما نیز ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به جنگ ۳۳ روزه در اینجا اعلام میداریم که البته داریم یک کمی نگران میشویم زیرا تمام اصحاب نهمین دولت امام زمان همینطور یکی یکی دارند بدلیل کسالت ناکار میشوند لیکن آنی که بدون دولت هم همینطوری کسالت دارد همچنان دارد دیگران را ناکار میکند که چون خداوند هنوز دراینباره چیزی نفرموده ، دروغ چرا ما هنوز علت دقیقش را نمیدانیم !

داداش استعفاء بخاطر کـِس بود یا آلت یا خدای نکرده کـِس آلت ؟!

میفرماید از دست این طه هاشمی دیگه به اینجام رسیده بود که خوشبختانه خودش کسالت پیدا کرد !

در اینجا چند روش برای ایجاد تغییرات در امام زمان بدون درد و خونریزی ارائه مینمائیم جوری که همه کسالت پیدا بکنند بستری بشوند ولی سر ما به جاهای دیگری گرم باشد و آب هم از آب تکان نخورد و مهمتر از همه آنکه آقا هم بیخود به زحمت نیفتد مجبور بشود برود نماز جمعه را خودش بخواند !

  1. پور محمدی کسالت پیدا بکند ، مهرنهاد را اعدام کنید ، کردان از آکسفورد دکترا بگیرد ، اعدام مهرنهاد را اعلام کنید !
  2. دانش جعفری کسالت پیدا بکند ، پالیزدار برود دانشگاه همدان ، رهبری بگوید اصلاً وزارت اقتصاد وزیر نمیخواهد همین صمصامی خوب است ، احمدی نژاد در عراق با ژنرالها عکس بگیرد !
  3. وزیر راه کسالت پیدا بکند ، همه نگران اعدام بهنود شجاعی باشند ، راننده فرهنگستان زبان فارسی را بکنید وزیر راه ، بجای بهنود شجاعی دیروز یکی دیگر را در بند نونهالان اعدام کنید !
  4. رحیم مشائی بگوید با اسرائیل رفیقیم ، دانشجوهای پلی تکنیک را آزاد کنید ، رحیم مشائی کسالت پیدا نکند ، پرویز پرستوئی را ببرید دادگاه !
  5. داوود احمدی نژاد کسالت پیدا بکند ، رحیم مشائی بگوید خوب کردم گفتم با اسرائیل رفیقم ، احمدی نژاد داشتن برادر بزرگتر را تکذیب بکند ، سایت الف را فیلتر کنید !
  6. برای اینکه چشم همه دربیاید رحیم مشائی را ببرید ترکیه ، علیرضائی در المپیک کسالت پیدا بکند ، خبرگزاری فارس بزند خشتک رحیم مشائی را دربیاورد ، دانشگاه آکسفورد بگوید کردان دیگه کیه این وسط ؟!
  7. طه هاشمی کسالت پیدا بکند ، به ریش امیرآبادی و اکبرپور گیر بدهید ، دو سه روز از رحیم مشائی خبری نباشد ، گلشیفته فراهانی را ممنوع الخروج کنید !
  8. رضازاده هم کسالت داشت که نرفت المپیک ، به دختر شیرین عبادی بگوئید بهائی ، جایگزین رضازاده در المپیک ششم بشود ، شیرین عبادی از ایرنا شکایت بکند !
  9. حسینی کسالت پیدا بکند کسی در وزات خارجه سخن نگوید ، صیغه نامه دکتر مددی با آن دختره ی بی حیا را به همه نشان بدهید ، به امریکا دفتر حافظ منافع بدهید ، حسن قشقاوی تابلو را بکنید سخنگو ، چون مهم نیست فعلاً خودتان از طرفش سخن بگوئید !
  10. رفسنجانی خشتک احمدی نژاد را رسماً بکند ، احمدی نژاد کسالت پیدا نکند ، خاتمی هم بکند ، احمدی نژاد کسالت پیدا نکند ، رهبری هم بکند ، احمدی نژاد باز هم کسالت پیدا نکند ، کردان برود از آنی که مدرک آکسفورد را بهش انداخته شکایت بکند ، همه بفهمند چرا احمدی نژاد کسالت پیدا نمیکند !

نتیجه : اگر گفتید چرا در شماره ۱۰ احمدی نژاد کسالت پیدا نمیکند بهتان یک عتبات عالیات با کلیه متعلقین و اموات و بازماندگان جایزه میدهیم !

جواب : تسین نامرد یب هک تلاسک تساود نامرد یب درد ره رب هدنخ دیدنخ نادرک تسد زا هکسب !

( برندگان خوش شانس عتبات عالیات بی زحمت قسمت جواب را از چپ به راست بخوانند که کسی نفهمد ! )