2008/08/03

#114

در ادامه انتشار خبر افتتاح دفتر حافظ منافع امریکا در ایران

* البته همه فکر میکنند که ما غیبگوئی چیزی هستیم که هرچی میگوئیم دو دقیقه بعدش اتفاق می افتد تو نگو همه اتفاقاً درست هم فکر میکنند لیکن ما نمیدانیم چرا حالا که اینطوری است تمام غیبگوئیهایمان به ضرر خودمان است ! احتمالاً غیب ما همان یکجورائی به غیب احمدی نژاد وصل باشد به گمانم !

حفظ منافع امریکا دفتر نمیخواهد حکومت میخواهد که هست !

این سند جنایت امریکاست !

اگر وضع همینجوری ادامه پیدا کند بعد از افتتاح دفتر حافظ منافع امریکا این اتفاقات حتماً می افتد :

 1. روسیه و چین برای ما قطعنامه صادر میکنند امریکا وتو میکند !
 2. نفت ساعتی دوبار گران میشود درآمد مردم کم میشود سید حسن در هاوائی ویلا میخرد امریکا هم بهش ژیلا میدهد !
 3. معلوم میشود که احمدی نژاد آنطورها هم که میگویند از یک ناحیه زنانه خل نیست میگوئید نه اینهم عکس ژنرالها که با او در عراق گرفته اند و پشتشان میدان آزادی کاملاً معلوم است !
 4. تا الآن قرار شده نخست وزیر اسرائیل کناره گیری بکند تا آنموقع قرار میشود اسرائیل راستی راستی محو هم بشود !
 5. بدلیل اینکه کشور دوست و برادر امریکا دیگر در انتخاباتش تقلب نمیکند پس ما هم تقلب نمی کنیم و احمدی نژاد با رای ما دوباره رئیس جمهور میشود !
 6. ببینم این هوگو چاوز و رائول کاسترو چی میگویند که هی به کشور دوست و برادر ما دری وری میگویند ؟! بزنم برایشان ۳۲۰ هزارتا قبر بکنم ؟!
 7. مردم امریکا هم خیلی خوشحال میشوند چون تقریباً همه شان ایرانی هستند !
 8. بهارلو مجری اخبار ۲۰:۳۰ میشود که اتفاقاً عین اخباری که الآن دارد میگوید همه اش راست است !
 9. بیست سال بعد امام رفسنجانی به همه میگوید که بیست سال پیش امام خامنه ای (انشالله تا آنموقع ره !) چرا جام زهرمار را نوشیده بود و همین میشود دو واحد درسی دانشگاهها !
 10. آنموقع رئیس جمهور محبوب و مردمی جلیلی هم به همه میگوید که بیست سال قبل امام موسی کاظم در ژنو به بقیه چی گفت که ۱+۵ اینطور منقلب شدند !
 11. این قضیه هیچ تأثیری بر اقتصاد هیچ جائی نخواهد گذاشت فقط سال دیگه اینموقع ژاپنی ها باید برای کار بروند دوبی !
 12. جنایتهائی از این روسیه فاش میشود که نگو مثلاً پدرسگها پارسال دریای خزر را از ما قصب کرده اند درحالیکه ما الآن این چیزها را نمیدانیم !
 13. همین نامردها به قیمت خون پدرشان یک زیردریائی نفتی بما داده بودند که فقط سه متر زیرآب میرفت ولی اینی که امریکائیها به قیمت خون پدرهایمان بما میدهند ۷ متر زیرآب میرود !
 14. خاتمی هم که در هر حال رد صلاحیت میشود بیخود خودش را ۸ سال برای رابطه با امریکا جر داد مردیکه سوسول امریکا طلب !
 15. ولی قول میدهیم تنب کوچک و بزرگ و خلیج فارس دیگر مال امارات نشود چون نمای بالا به پائینش خیلی قشنگتر از نمای پائین به بالایش است !

نتیجه : خاک بر سرشان ... همین ...