2008/08/03

#113

آمريكا شهريورماه افتتاح دفتر حافظ منافع در تهران را اعلام مي‌كند (فارس)

* البته من نمی فهمم یعنی این وسط هیچکی پیدا نشد به این فارس بگه اگه اون میخواد شهریور اعلام کنه پس تو چرا الآن اعلام میکنی ؟!

ببخشید ما از این به بعد باید بگوئیم مرگ بر کی ؟!

البته ما در اینجا میخواستیم مثل همیشه این پیروزی بزرگ را به محضر آقا و خانوم تبریک بگوئیم لیکن چون همیشه ما در مقابل امریکا پیروز میشدیم اینست که هنوز خودمان هم نمیدانیم که ایندفعه دیگه در مقابل کی پیروز شده ایم و لذا اینست که اینطوری شد و اینا !

سیر تکاملی شعارها در جمهوری اسلامی از سال ۵۷ تا حالا :

 1. سال ۵۷ بعد از انقلاب : شعار هر مسلمان ... مرگ بر امریکا ، شعار هر قنداقی ... مرگ بر امریکا !
 2. سال ۵۹ بعد از جنگ : امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می چکد از چنگ تو ...
 3. سال ۶۱ بعد از فتح خرمشهر : دشمن مغلوب ما امریکا امریکا ... مرگ بر امریکا ...
 4. سال ۶۷ بعد از سرنگونی ایرباس : خلیج فارس ایران ..... محل دفن ریگان ... (البته معروفترین شعار آنزمان این بود : صلح تحمیلی خانوم تاچر مال گوره . بعضی ها معتقدند که واقعاً هم همینطوری بود و بعضیهای دیگر هم معتقدند که آن بعضیهای اول اگر بروند پیش روانپزشک احتمال دارد که خوب بشوند !)
 5. سال ۶۷ بعد از قطعنامه : (در آنزمان ما شربت زهرمار خوردیم و با عراق صلح کردیم ولی هنوز کسی نمیداند این وسط چرا امریکا شکست خورد لذا شعارها پراکنده بود جوری که شامل همه بشود و دروغ چرا بعضی وقتها شعارها واقعاً شامل "همه" میشد !)
 6. از سال ۶۷ تا همین الآن : مرگ بر امریکا مرگ بر منافقین و صدام (لازم به ذکر است که این شعار و خصوصاً قسمت آخرش تا همین نماز جمعه پریروز هم همچنان ادامه دارد لیکن قرار شده از این به بعد نماز جمعه سه تا خطبه داشته باشد تا در یک خطبه به همه بگویند بابا صدام دیگه زنده نیست بی خیال !)

سیر تکاملی جملات قصار از ۵۷ تا حالا :

 1. سال ۵۷ آقا بزرگ (ره !) : کارتر عین شیر میماند چون ما در افریقا تحقیق کردیم دیدیم شیر بطور همزمان هم از اینورش صدا در می آید هم از آنورش یعنی از دهن نعره میکشد از یکجای دیگری میگوید گووووووووووووووووووووزززززززززززززززز ! (در اینجا تمام حاضران گریه کردند !)
 2. از ۵۷ تا ۶۷ بازم آقا بزرگ : شیر همان شیر است فقط قبلاً کارتر بود الآن ریگان است ولی نکته اینجاست که ما هم دقیقاً حرف زدنمان عین شیر میماند لکن ما از اینطرف حرف میزنیم مردم از آنطرفشان میگویند گوووووووووووووووززززززززززززز ! (در اینجا باز هم حاضران گریه کردند !)
 3. از ۶۷ تا ۷۷ آقا : امریکا زرت امریکا پرت دوباره زرت سه باره پرت الی آخر ...
 4. سال ۷۷ خاتمی : امیدوارم روزی بشود که بتوانم روی ماه دخترهای امریکائی را دید بزنم چونکه گفتگوی تمدنها هه هه هه هه ! (در اینجا حاضران سوت و دست میزدند و کیهان مینوشت سوت مردم یعنی همان مرگ بر امریکا منتها به زبان سوسولی ! )
 5. از ۷۷ تا ۸۰ : مورد فوق همچنان ادامه داشت منتها خاتمی بعضی وقتها گریه هم میکرد که یعنی همان مرگ بر امریکای گریه دار !
 6. از ۸۰ تا ۸۴ : در اینزمان خاتمی دیگه اصلاً بی خیال شده بود مردم هم کم کم بی خیال شدند فقط ما دلمان خوش بود که وقتی رئیس جمهورمان میرود فرانسه او را میبرند کاخ الیزه درحالیکه الآن هم رئیس جمهورمان را میبرند ایتالیا برای فائو ولی به او شام نمیدهند و پرتو درمانی اش میکنند به خیالشان که این اینطوری خوب میشود !
 7. از ۸۴ تا ۸۶ : در این سالها اگر دو مورد اسهال مثبت در ایذه و میمنده شناسائی میشد هم نشاندهنده این بود که امریکا شکست خورده !
 8. آخر ۸۶ رهبری در یزد : اگر رابطه با امریکا خوب باشد من خودم زودتر از شماها گرین کارتمو میگیرم ! (در اینجا حاضران نمیدانستند باید گریه کنند یا بخندند و جالب اینکه ناظران هم همینطور بودند ولی سوال متداول این بود : چی شد ؟!)
 9. اول ۸۷ تا حالا : زرت پرت قبر زرت تنگه می بندیم پرت الهی کوسه تو رو بخوره بلا ! ( در این مدت نرخ تورم ۱۴ رقمی شد و روزی ۱۶ بار هر بار یکساعت و نیم برقها رفت و نصف مردم ایران اعدام شدند و بقیه هم منتظرند که اعدام بشوند ولی ما حواسمان به یکجای دیگری است !)
 10. امروز تیتر یک کیهان : خاتمی سال آینده رد صلاحیت میشود !
  امروز آخرین خبر سه کلمه ای کیهان بصورت زیرنویس : امریکا دفتر و اینا خب چه خبر ؟!

نتیجه : بنده تصویر بالا را عیناً از صفحه فارس کپی کردم امیدوارم دفعه بعد بجای پرچم عکس بوش و رهبری روی هم را کپی کنم !
شعار جدید : علاف کردین ما را ... پنجاه و هفت تا حالا !