2008/07/27

#91

در راستای توزیع اوراق دو برگی جلیلی در ژنو به ۱+۵ و غلطهای املائی و دستوری آن نوشته ها
ت دسته دار یا دسته ت دار مسئله این است !

اصولاً ژنو با سر کوچه برای جلیلی زیاد فرقی نمیکنه هردوتا رو با پراید میره ولش کنی پیاده هم میره !

اینک به جهت مشت محکم توسط همیشه در صحنه و آرمان و میثاق 5 خط از متن آن نامه را در نهایت شادی و شعف به جهت خشنودی آقا و غمگینی خانوم در زیر می آوریم بعد از خواندن خودتان بفرمائید آیا این نامه غلط نگارشی دارد یا طبق معمول دشمن حرف مفت میزند ؟!


dinahkimen zaman arehc amohs ilav marad ehkrachod key nam . matsah ililaj nam

mahadim day tayaver amosh eb mah nam dinokan elmah am eb amosh raga

rabhar eyadaf manaj ek eeamyephar mivareb at manazeb ar amosh ehkom nam tsa rarahg

minokimen hsoog mah am edohk noch dinokan hsoog doomham eyah trep o trez eb amohs

nabroohg enaj it ? rabahk ehc poshotohp za

ililaj

لازم به ذکر است که در هنگام نوشتن نامه به جلیلی گفته بودند که خارجی ها از چپ به راست می نویسند ولی نگفته بودند که از راست به چپ نمیخوانند به همین جهت شما متن فوق را از راست به چپ بخوانید خودتان متوجه اوضاع خواهید شد ! بعد از خواندن حضرت عباسی بفرمائید نامه جلیلی غلط داشته یا دشمن غلط کرده که این حرفها را زده !

*بقول شماها "پا نوشت" یا "پی نوشت" یا یه همچین چیزائی :

سلام ...
چند روز من نشد که باشم و حالا هم کاملاً استقراضی هستم ولی خب هستم و مثل همیشه ام تا هر وقت که این بودن بتونه ادامه داشته باشه تلاش میکنم دقیقاً جوری باشم که همیشه بوده ام ...
در این تلاش به حضور شما بشدت نیازمندم که بودنتان بزرگترین کمک حال برای بودن من است . آنرا از من دریغ نکنید ...
شاد باشید و مرسی از همه شما ...