2008/07/27

#92

سردار اشتري رئيس پليس اطلاعات و امنيت نيروي انتظامي: طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در سال 87 نهادينه مي‌شود (فارس)

* ما البته اوائل طرح امنیت اجتماعی فکر میکردیم نهادینه شدن با نهاده شدن خیلی فرق دارد ولی بعداً که طرح مزبور ارتقاء پیدا کرد و نیروی انتظامی رسماً خشتک مردم را دور میادین در آورد فهمیدیم که نخیر هیچ تفاوتی ندارد بلکه نهادینه شدن همان یکجور نهاده شدن است منتها به زبان کلانتری !

ببخشید برای نهادینه شدن شورتمان را هم در می آورید ؟!

همانطور که ملاحظه میفرمائید امنیت در چهره این خانوم کاملاً نهادینه شده است !

در اینجا به جهت شادی روح تمام موجودات زنده در جمهوری اسلامی دو روش نهادینه شدن ارتقاء امنیت اجتماعی را به حق چیزهای ندیده و نشنیده جهت اطلاع امت فطعنامه پرور در زیر می آوریم :
  1. ارتقاء احادیث و روایات !
    البته ما تحقیق نمودیم متوجه شدیم که اگر خداوند در زمان خلقت جهان منطقه خاورمیانه را خلق نمی نمود حداقل در ارسال دو سوم از پیامبران صرفه جوئی معنوی میشد لیکن چون آنموقعها احمدی نژاد نبود که صرفه جوئی را به خداوند یاد بدهد و پیامبران را سهمیه بندی بنماید شد اینی که الآن هست ضمن اینکه خداوند اگر بعداً جمهوری اسلامی را هم خلق نمی نمود چه بسا که نهایتاً کار تمام جوامع بشری و خصوصاً جوامع حشری با یکی از همین روضه خوانهای خودمان راه می افتاد و احتیاج به اینهمه دنگ و فنگ هم نبود ! از طرفی بدلیل اینکه در زمان طرح امنیت اجتماعی روایتها بیشتر به پر و پاچه مربوط میشد ولی بعد از ارتقاء به جاهای بالاتر هم دارد مربوط میشود اینست که حالا که قرار است ارتقاء امنیت نهادینه هم بشود ، در صورت ارتقاء روایتها شما دیگر رودربایستی را بگذارید کنار و دور میادین جوری حرکت بنمائید که فاطی زیر لحاف می نماید ! البته فاطی خودش نمی نهاند بلکه نهادینه میشود و اینطوری همه چیزهای دیگر نیز بخوبی نهادینه میشود و اگر میگوئید نه پس این یک عالمه احادیث و روایات چه میگویند این وسط ؟!
  2. ارتقاء سواد و معلومات !
    مطالعات نشان میدهد که در جمهوری اسلامی هرچه سواد و معلومات یک نفر بالاتر برود بادمجانهای بیشتری در چهره اش نمایان میشود ولی چنانچه آدم عین همین محمود خودمان یک جورائی گاگول باشد بادمجانهای بیشتری میتواند در چهره دیگران نمایان بکند ! با توجه به این موضوع حل مسئله دیگر نیازی به خواندن صورت مسئله ندارد بلکه چون مردم در جمهوری اسلامی عموماً همینطوری نزده میرقصند و خودشان را جر میدهند تا وارد دانشگاه بشوند که سوادشان ارتقاء پیدا کند لذا چنانچه همینطور سطح سواد و معلومات مردم در جمهوری اسلامی بیشتر ارتقاء پیدا بکند بقیه کارها خودش بطریقه اتوماتیک انجام میشود اینطوری که اول سواد آدم ارتقاء پیدا میکند بعد امنیت اجتماعی که تا پریروز آدم را فقط کتک میزدند ارتقاء پیدا میکند و حالا آدم را بازداشت هم میکنند بعد ارتقاء نهادینه میشود و بعد از نهادینه شدن بالاخره در تمام بازداشتگاهها همانطور که پتو و تخت فنری پیدا میشود یک تکه پلاکارد یا یک مشت واجبی هم پیدا میشود نیروی انتظامی دیگه اینقدرها هم بدبخت نیست که در بازداشتگاه این چیزها را نداشته باشد !


نتیجه : چنانچه ارتقاء امنیت خدای نکرده در شما هم نهادینه شد حتماً حواستان باشد چنانچه قضیه را بعداً برای کسی تعریف کردید آخرش حتماً بگوئید "البته منرا کشتند ها" !