2008/07/14

#71

در راستای برکناری محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه

* من قبل از پرداختن به این موضوع لازم دیدم که حتماً مراتب عذرخواهی شدید خودم را به اطلاع خبرگزاری جنگی فارس برسانم چون اینروزها اینقدر حرف و خبر زیاد است که ما کمتر فرصت میکنم به آن خبرگزاری خیلی محترم زحمت تهیه خبر بدهیم !

آقای حسینی ما یک سخنگو میخواهیم که سخن نگوید !

جسینی درحالیکه دارد میرود پیش دانش جعفری و پور محمدی و بقیه !

در اینجا و به جهت حمایت همه جانبه از برکناری تمام کسانیکه در حال حاضر یک کاره ای میباشند نظر مهم و کارشناسانه خودمان را درباره گزینه های جایگزین حسینی با در نظر گرفتن احوال و اوضاع فعلی و نیز دلائل لازمه در زیر می آوریم :

۱) از مدرسه باغچه بان سخنگو بیاورید !

استفاده از این افراد برای سخنگوئی چند منظوره میباشد اینطوری که چون افراد فوق قادر به تکلم نمیباشند و برای بیان منظورشان از حرکات دست استفاده میکنند که خودش یک زبان بین المللی است لذا دیگر لازم نیست سخنگوی وزارت خارجه ما چندتا زبان بلد باشد همین یکی که بلد است کافی است ضمن اینکه برای تهدید دشمن نیز میتوان ازشان فیلمبرداری کرد و چون دشمن نمی فهمد که سخنگوی ما دارد چه میگوید فکر میکند که با حرکات دستش دارد میگوید ما پدرت را درمی آوریم و حسن بزرگ اینکار هم اینست که چون ما هر وقت از این زرت و پرتها میکنیم بعدش به غلط کردن می افتیم لذا براحتی میتوان قسم ناموس خورد که ما حرفی نزدیم که ! کسی چیزی شنیده ؟! تکذیب میکنیم !

۲) از سیرک یک شعبده باز بیاورید !

شعبده باز خیلی بدرد وزارت خارجه ما میخورد اینطوری که وقتی ما آزمایش موشکی میکنیم او یک کبوتر بگیرد کف دستش بعد صدتا کبوتر از آستینش دربیاورد ! این یعنی اینکه ما خیلی موشک داریم ولی فقط با یکیشان آزمایش میکنیم بقیه اش را با فتوشاپ شعبده بازی میکنیم و به شما نشان میدهیم ! همچنین برای تهدید اسرائیل هم میتواند یک خرگوش بگذارد زیر کلاهش بعد کلاه را بردارد خرگوشه ناپدید شده باشد ! این یعنی ما بالاخره تو را محو میکنیم ای اسرائیل ! فقط سخنگوی ما باید مراقب باشد که آن کلاه را روی سرش نگذارد چون ممکن است خرگوش زیر کلاه کار خلاف ادب بکند اینطوری بعد از تهدید چهره نظام قهوه ای میشود ! همچنین شعبده بازها بدرد سفر عراق هم میخورند اینطوری که احمدی نژاد را با چندتا ژنرال امریکائی زیر کلاهش ناپدید بکند که یعنی او را دزدیده اند بعد همان زیر ازشان عکس هم بگیرد که یعنی ژنرالها زیر کلاه به او گفته اند "تو در قلب من جا داری" ولی چون غیب بوده اند کسی ندیده شان عکسشان هم متاسفانه موجود نمیباشد ! شعبده باز هم برای سخنگوئی لازم نیست زبان آدمیزاد بلد باشد !

۳) از رادیولوژی آدم بیاورید !

البته ممکن است الآن شما خنده تان گرفته باشد چون رادیولوژیستها بیشتر بدرد این میخورند که در ایتالیا بادی گارد احمدی نژاد باشند ولی فراموش نکنید که چون رادیولوژیستها دائم در معرض اشعه های خطرناک هستند اینست که بخوبی برای تشریح مواضع هسته ای ما بدرد میخورند ضمن اینکه اگر در هنگام سخنگوئی یک عکس رادیولوژی بگیرند دستشان و درباره قسمتهای شکسته چک و چانه حرف بزنند این یعنی اینکه ما فردا راهپیمائی میکنیم و به دهان شما مشت محکم میزنیم اگر آن عکس مربوط به سر باشد یعنی میدهیم فلسطینیها سرتان را با سنگ بشکنند اگر مربوط به دست باشد یعنی ما چند نفر را دستگیر کرده ایم و اگر مربوط به شکستگیهای تمام جاهای بدن باشد یعنی سخنگو دارد درباره مسائل داخلی خودمان صحبت میکند و به کسی هم ربطی ندارد ! فقط رادیولوژیستهای محترم حواسشان باشد که در هنگام سخن گفتن درباره مواضع هسته ای آن اشعه گیر آویزان به جیب روپوششان را بردارند تا بدینوسیله به همه ثابت بشود که برنامه هسته ای ما صلح آمیز است و اصلاً اشعه ندارد ! با انتخاب یک رادیولوژیست هم نیاز به بلد بودن چند زبان برای سخنگو بودن کاملاً مرتفع میشود فقط چندتا عکس از مواضع شکسته شده لازم دارد !

ما البته دلمان میخواست مثل همیشه جمهوری اسلامی را کاملاً راهنمائی بنمائیم ولی چه کنیم که میترسیم سخن به درازا بکشد و اینقدر سخن بگوئیم که اصلاً خود ما را سخنگوی وزارت خارجه کنند آنوقت میفرمائید بنده امورات این صفحه را چطوری رتق و فتق بنمایم با اینهمه مشغله کاری ؟!