2008/07/11

#62

معاون سیاسی استاندار فارس : حجم بدن خانم ها نباید در لباس مشخص بشود (ایسنا)

ببخشید ما هر کاری میکنیم باز حجم قُمبُلمان مشخص میشود !

اتاق پروف !

و اما میرسیم به این نکته خیلی اساسی که اگر حجم بدن خانم ها در لباس مشخص بشود آنوقت چه میشود ؟!

بیست + ۱۰ سوالی :
 1. آنوقت خانمها باید جلوی سردار زارعی نماز بخوانند ؟!
 2. آنوقت پیراهن دکتر مددی در می آید ؟!
 3. در همین راستا سی دی تصویری در زنجان نایاب میشود ؟!
 4. هرچی بیشتر مشخص بشود سردار رادان بیشتر خوشحال میشود ؟!
 5. زیر چادر حجم بدن اصلاً مشخص نمیشود ولی اگر باد بیاید حجم آنجاها هم مشخص میشود ؟!
 6. حجم بدن یک چیزی است که فقط برای آدمهای هیز مشخص میشود ؟!
 7. در همه جای دنیا اول حجم بدن مشخص میشود بعد لباس میدوزند درصورتیکه باید برعکس باشد ؟!
 8. حجم بدن نباید مشخص بشود چون آدم یاد وبلاگهای پورنوگرافی می افتد ؟!
 9. از این به بعد خانمها باید "حجم بدن بند" هم بپوشند ؟!
 10. مشخص شدن حجم بدن زن از بی غیرتی حجم نامشخص بدن مرد است ؟!
 11. حجم بدن فقط باید یکجا مشخص بشود ولی چون شما ازمان فیلمبرداری میکنید نمیگوئیم کجا ؟!
 12. اگر حجم بدن مشخص بشود آنوقت در گشت ارشاد حجم بدنشان را به آدم نشان میدهند ؟!
 13. تازگیها قیافه خانمها هم جزو حجم بدنشان شده و نباید در عکس بیفتد ؟!
 14. اگر بیفتد آن عکس پورنوگرافی میشود و باید عکاسی را پلمب کرد ؟!
 15. اگر بدن خانمها حجم نداشت الآن یک عده زیادی عین یک عده زیادتر دیگری بیکار بودند ؟!
 16. نوک دماغ آبجی مچاله ها حجم بدن نیست چون همیشه مشخص میشود ؟!
 17. حجم بدن بعضیها جوری است که موقع راه رفتن مامورین گشت ارشاد آدامس میجوند ؟!
 18. بدن آبجی های گشت ارشاد هم یک عالمه حجم دارد ولی بدرد هیچی نمیخورد چون همیشه آویزان است ؟!
 19. اگر حجم بدن خانمها مشخص بشود آنوقت باید به ناحیه حجم دار بدنشان شلاق بزنیم ؟!
 20. تازگیها خانمهای ایرانی از ناچاری میروند دوبی حجم بدنشان را کرایه میدهند ؟!
 21. به همین دلیل جمهوری اسلامی الآن یک عمر است که مستاجر میباشد ؟!
 22. در جمهوری اسلامی وقتی حجم بدن خانمها مشخص میشود آدم فوری یادش می افتد که اصلاً خوشی بما نیامده ؟!
 23. حجم بدن آقایان برای خانمها مشخص نمیشود ولی آنها هم همینرا میگویند ؟!
 24. اخیراً چرا همه در فارس حرفهای پورنوگرافی دار میزنند ؟!
 25. شاید بخاطر همین است که همیشه میگویند استان "لاله خیز" فارس ؟!
 26. امریکا دارد بما حمله میکند اینها در فکر حجم بدن خانمها هستند ؟!
 27. ولی خودمانیم چقدر خوش گذشت ها ؟!
 28. من چرا هر کاری میکنم این بیست سوالی ها بیشتر از بیست تا میشود ؟!
 29. شما هم انگار از مطالب حجم دار خوشتان می آید ها ؟!
 30. برو بابا علیرضا مزه نریز ؟!