2008/07/11

#60

برای اولین بار در جهان جایزه ادبی ژول ورن به یک ایرانی تعلق گرفت !
 1. خلق فضای مجازی در اذهان تمام مردم دنیا !
 2. بیان توهمات و خرافات عین واقعیات !
 3. تصویر سازی از هر کسی که دلش بخواهد به هر شکلی که دلش بخواهد !
 4. امکان تحقق رویاهایش طی ۵۰۰ سال آینده !
 5. زندگی در یک فضای کاملاً مجازی بین آدمهای واقعی !
 6. فعالیت کاری مجازی برای مردم واقعی !
 7. ایجاد حس باورپذیری در تمام آدمهای خرافاتی !
 8. استفاده بجا و شایسته از جن و پری در میان داستانهای خنده دار !
 9. خندادن مردم از طریق پیشگوئی آینده !
 10. خنداندن مردم از طریق حرف زدن درباره گذشته !
 11. گریاندن مردم بعد از خلق هر افسانه جدید !
 12. ایجاد یک فضای کاملاً خیالی عینهو جنگ ستارگان !
 13. تصور کردن مردم بعنوان بازیگران کارتون محبوب شرک !
 14. رویاپردازی های قدرتمندانه در حد زور گودزیلا !
 15. استناد تمام کارگردانان فیلمهای تخیلی به داستانهای او !
 16. ایجاد تصور سه جور شخصیت خیالی بطور همزمان برای او : رابین هود ، پینوکیو ، مرد هزار چهره !
 17. خلق آثار فوق العاده خیالی در حد ریختن پشم آدمیزاد !
 18. قاطعیت داستانهای افسانه ای در حدی که شخصیتهای داستان هم فکر میکنند واقعی هستند !
 19. خلق افسانه های جدید بلافاصله پس از هر افسانه جوری که پوز اولی را بزند توسط خودش !
 20. نام آخرین اثر او اینست : روزی که ژنرالهای امریکائی با من عکس گرفتند ها ها ها !

و او کسی نیست جز : .......... بله جز .......... تکبیر !