2008/07/10

#59

نامه ریغلی داهات آبلمبو به جان لوئی دوکا بلموندو !

ببخشید آقای امریکا شما آخرش بما حمله میفرمائید یا ما سرکاریم ؟!

اینها سربازان گمنام ما درحالت آماده باش کامل هستند تا اگر شما حمله فرمودید بزنند دهنتان را سرویس بنمایند !

البته شما خیلی غلط میفرمائید که بما حمله بفرمائید ولی چون شما هیچوقت هیچ نقشی در هیچ چیز ما نداشته اید اینست که ما الآن نمیدانیم چه غلطی را باید بکنیم چه غلطی را باید وایسیم شما حمله بفرمائید بعد بکنیم !
  1. ما یک وبلاگی داریم که تویش درباره یک حیوان مبارکی به نام خر مطلب می نویسیم ولی چونکه در ایران وقتی دعوا بشود همه به همدیگر دست همان حیوان مبارک را حواله مینمایند اینست که وبلاگ ما یک کمی هم پورنوگرافی است و چون در جمهوری اسلامی با وبلاگهای پورنوگرافی کارهای پورنوگرافی میکنند این شد که الآن دو هفته است ما میخواهیم آنرا ببندیم هی هر روز بما میگویند نبندی ها خره ! امریکا دارد حمله مینماید بعدش دیگر کسی با پورنوگرافی کاری ندارند ! میخواهیم نبندیم باز بما میگویند چرا وبلاگت را نبستی خره اینها کوتاه آمده اند اینطور که بوش میاد یه سی سال دیگر هم هستند ! شما بفرمائید ما آخرش با این وبلاگمان باید چکار بکنیم ؟!
  2. داداش ما وقتی از گوگول آباد تشریف آورد تهران رفت با میدان آزادی یک عکس گرفت ما هم زدیم روی تبلیغات انتخاباتی اش الآن هم نماینده مردم تهران در مجلس میباشد ! بعد ما با پارتی یک کمی بازی کردیم و از مجلس بما یک دوربین عکاسی دادند که ما الآن خودمان داریم از همولایتی هایمان با میدان آزادی عکس میگیریم ! چند روز پیش بما گفتند چون وقتی تو داری با میدان آزادی عکس میگیری ناموس مردم هم دارد از آنطرف میدان رد میشود پس پورنوگرافی است و میگیرند دوربین را به جاهای پورنوگرافی آدم فرو میکنند ! حالا ما هی میخواهیم دیگر عکس نگیریم میگویند خره امریکا دارد حمله میکند پورنوگرافی مردم آنطرف میدان آزاد میشود میخواهیم عکس بگیریم میگویند این سیاه بازی جدید است خیالت راحت اینها برای نوه های ما هم حکومت میکنند ! آقا جان ما بالاخره عکس بگیریم یا نه ؟!
  3. ما تقریباً سی سال است که عادت کرده ایم توی تاکسی و سلمونی و صف بقالی درباره مسائل روز جمهوری اسلامی بحث و تبادل نظر بنمائیم ! خیلی حال میدهد چون تمام ایرانیها از تمام کارشناسان شما بیشتر حالیشان است ولی کسی دوزار هم بهشان نمیدهد ! اگر باور نمیکنی یکبار بیا اینجا سلمونی یارو چنان وارد بحث میشود که بجای مدل اختاپوسی یه تیکه سرت را کچل مینماید ! چند وقت پیش آمدند گفتند چون الآن در جمهوری اسلامی همه دارند همدیگر را مینمایند (البته افشا !) اینست که حرف زدن درباره مسائل روز پورنوگرافی است و با آدم پورنوگرافی میکنند ! دوباره الآن ما چند روز است میخواهیم با کسی حرف نزنیم میگویند وقتی شما حمله بفرمائید پورنوگرافی آزاد میشود میخواهیم حرف بزنیم میگویند نه بابا حمله کدومه این کارها برای خر کردن بنده و جنابعالی است !
  4. آقای امریکا البته ما میخواستیم در اینجا دو تا شماره دیگر بنویسیم ولی ترسیدیم حوصله خوانندگانمان سر برود و بجای وبلاگ ما بروند وبلاگهای پورنوگرافی تماشا بنمایند ! آقا جان مَخلص کلام : شما حمله بکن هستی یا نیستی ؟! ما کارهای پورنوگرافی دار بنمائیم یا ننمائیم ؟! اصلاً انگار شما خوشتان می آید همینطوری بلاتکلیفی را آنقدر ادامه بدهید تا این محمود ما دوباره برود یک چیزهائی بگوید که مغز شما پورنوگرافی بشود ها !