2008/07/10

#58

در راستای بسته شدن پرونده مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب و تائید خودکشی وی با "پلاکارد" در بازداشتگاه

بدینوسیله ما نیز ضمن تائید این خودکشی ناجوانمردانه در اینجا و در این لحظه پر از معنویت اطلاعیه خیلی مهم خودمان را در زیر صادر مینمائیم چونکه خانوم حضرت رقیه با این کارها خشنود میشود و یک کاری میکند که ما تیم الوحشی سوریه را در وقت اضافی دو یک ببریم انشالله تعالی !

آقا واجبی دیگه قدیمی شده الآن فقط پلاکارد !

یک عنصر "مسئله دار" در حالیکه دارد با پلاکارد خودکشی میشود !
( توضیحاً اینکه خود پلاکارد در عکس نیفتاده که البته مهم هم نیست و اصلاً شما به این کارها چیکار دارید ؟! )

مشخصات پلاکارد اسلامی :

 1. پلاکارد اسلامی دانه ای نیست بلکه متری است جوری که تمام دور گردن را بخوبی بگیرد تا آدم در حال خودکشی کردن هرچی زور بزند که نمیرد باز هم بمیرد !
 2. اگر فرد بازداشت شونده به هر دلیلی خانم و بعبارت دیگر "مسئله دار" باشد همان پلاکارد بعنوان زیر انداز هم استفاده میشود چونکه در بازداشتگاه امکانات کم است !
 3. توضیجاً اینکه کلیه بازداشتگاههای ما انفرادی است وگرنه شما فکر کردید ما جلوی دیگران کارهای خودکشی انگیز میکنیم ؟! خیلی بی ادبید شماها !
 4. در همین راستا یک واحد خیاطی نیز در کلیه بازداشتگاهها مستقر بوده و متهمین "مسئله دار" لازم است تا در آنجا غیر از انگشت نگاری و کارت عکس دور گردن و خصوصاً آنجاهایشان نیز حسابی سایز گیری بشود !
 5. طول پلاکارد اسلامی به اندازه ای است که قد متهمین هرچقدر که باشد از سقف تا کف بازداشتگاه فقط پنجاه سانت فضا بماند آنهم برای دست و پا زدن در زمان خودکشی !
 6. چنانچه بازداشت شدگان "مسئله دار" دارای مسئله مهمی باشند باید چندبار خودکشی بشوند و یه همین دلیل جنس پلاکارد آنها از کش میباشد !
 7. بدلیل توزیع مفتی پلاکارد در کلیه راهپیمائی ها لازم است تا عموم آحاد ملت ایران بعد از تظاهرات پلاکاردشان را یک گوشه ای بخوبی نگهداری بنمایند چونکه دروغ چرا کسی از فردای خودش خبر ندارد !
 8. لازم به ذکر است که از این به بعد عکس آقا در زیر پلاکارد همان حکم چهارپایه را داشته و در هنگام خودکشی خودش از زیر لنگ آدم در میرود !
 9. چنانچه پلاکاردها حاوی شعارهای دشمن شکن نیز باشد هرچقدر شعارهای مزبور بیشتر دشمن را بشکند خودکشی کننده تر هم هست !
 10. اگر بجای عکس آقا در زیر پلاکارد عکس احمدی نژاد باشد افراد باید از طریق بمب شیمیائی خودکشی بشوند !
 11. پلاکارد اسلامی دقیقاً عین همان واجبی خودمان میماند چونکه در زمان حیات باهاشان کارهای دیگری انجام میدهند ولی در هنگام وفات با هردویشان فقط یکجور کار میشود کرد !
 12. از این به بعد یک واحد بزازی هم در دادگستری مستقر میباشد تا بعد از خودکشی بتواند علت آنرا را بوسیله پلاکارد تائید بنماید !
 13. با توجه به روند رو به تزاید خودکشی در بین بازداشت شدگان احتمال دارد دفعات بعد برای خودکشی از تخت دو نفره با آباژور استفاده بشود ولی هنوز معلوم نیست !
 14. بدلیل اینکه شادروان سرکار خانم بنی یعقوب پزشک هم بوده اند لذا جنس پلاکارد ایشان از طناب بود چونکه اگر زنده میماند میتوانست به همه ثابت کند که پلاکارد در زمان حودکشی وسط کار پاره میشود و آدم را بجای اینکه بکشد یک عالمه میخنداند !
 15. به اعضاء محترم کمپین یک میلیون امضاء بشدت پیشنهاد میگردد که از این به بعد امضاها را روی پلاکارد جمع آوری بمایند چون در زمان تدفین حتماً باید صد نفر مسلمان کفن آدم را امضا نموده باشند !


سوال بجای نتیجه گیری : با توجه به اینکه در یکطرف پرونده دکتر مددی نیز یک عنصر "مسئله دار" وجود دارد به نظر شما چه نوع پلاکاردی بدرد راهپیمائی این هفته میخورد ؟!

 1. پلاکارد دخترکش اسلیپ سایز ایکس لارژ ؟!
 2. پلاکارد دو تیکه سایز چهار ایکس لارژ ؟!
 3. پلاکارد سایز پیراهن دکتر مددی ؟!
 4. فرقی نمیکند بستگی به "حل المسائل" دارد ؟!