2008/07/09

#57

در راستای مانور موشکی اخیر جمهوری اسلامی

نامه عباس تیلیت ولوی رزمنده به هرکی عشقته !

داداش ایندفعه اگر جنگ بشه ما نیستیما !

این مائیم درحالیکه از همان بچگی با دشمن میجنگیدیم !

به این دلایل ما ایندفعه دیگه عمراً نمیجنگیم :
 1. اول جنگ با عراق رفتیم پشت جبهه شدیم واکسی !
 2. وسط جنگ با عراق موفق شدیم بدلیل رزمندگی بالاخره بعد از یه عمر دیپلم بگیریم !
 3. اواخر جنگ با عراق لیسانس هم گرفتیم !
 4. دو روز بعد از جنگ با عراق فوق لیسانس هم گرفتیم !
 5. دو سال بعدش هم که اسرا آزاد شدند ما دکترایمان را هم گرفتیم !
 6. سه سال بعدش هم که مفقود الاثرها پیدا شدند ما فوق دکترایمان را هم گرفتیم !
 7. چهار سال بعدش به بابایمان گفتند اصلاً حالا که اینطوریه و ریش هم داری تو هم رزمنده ای بعد من را اعزام کردند به خارج تخصص هم گرفتیم !
 8. پنج سال بعدش بوسنی هرزگووین هم جنگ شد ما رفتیم واکسی همانجا زن هم گرفتیم !
 9. وقتی برگشتیم به ننه مان هم گفتند رزمنده ما صاحب خانه هم شدیم !
 10. خواستیم برویم توی خانه جدید گفتند فرمانده سپاه هم شدی حالا بفرما ما باید چیکار کنیم !
 11. تازه فرمانده سپاه شده بودیم که خاتمی رئیس جمهور شد آمدند بما مدال هم دادند گفتند دمت گرم دانشجوهارو خوب زدی !
 12. داشتیم بچه دار میشیدیم که گفتند چون خوب زدی بیا برو استاد دانشگاه هم بشو !
 13. یکروز بچه مان داشت شیر میخورد گفتند معلومه اینهم عین باباش دلاوره از این به بعد بهش بگو دکتر !
 14. خواستیم به کامبیزمان بگوئیم دکتر آمدند گفتند چون فعلاً هیچ جا هیچ خبری نیست جنگ هم نیست بیا اینهم کارخانه ذوب آهن مال تو پالیزدار را هم ۱۰ سال دیگر ما خودمان یکجوری خفه میکنیم !
 15. رفتیم کارخانه دیدیم حال نمیده رفتیم لبنان دوباره شدیم واکسی !
 16. داشتیم واکس میزدیم که یک زن دیگر هم آنجا گرفتیم !
 17. بعدش گفتند به به چون تو تجدید فراش کردی لبنان در جنگ ۳۳ روزه اسرائیل را شکست داد !
 18. گفتیم نه بابا گفتند باور نمیکنی برو فلسطین هم واکس بزن تا حماس هم پیروز بشه !
 19. حماس داشت پیروز میشد فهمیدیم قوطی هائی که بما داده بودند توش واکس نبود کلاهک موشک بود !
 20. خواستیم بگیم چرا گفتند زر نزن بابا واکسی حالا برو عراق این عروسکهای انفجاری را هم برای بچه هاشون ببر !
 21. تا ما رفتیم عراق گفتند امریکا هم شکست خورد حالا تو ای دیپلمات آزاده بگو وزیر میشی یا نماینده مجلس !
 22. خواستیم بگیم هردوتا گفتند برو دادگستری قاضی هم بشو که بشه هرسه تا !
 23. داشتیم خوشحال میشدیم گفتند حالا که خوشحالی این سه تا نره خر را ما توی دانشگاه با آستین کوتاه گرفته ایم تو هم اینجا را امضا کن چون ما بدون حکم دادگاه هیچکس را خودکشی نمیکنیم !
 24. دیدیم خیلی باحاله ها گفتند تازه باحالتر هم هست بیا اینجارو هم امضا کن چون فردا آزمایش موشکی داریم خیلی بده که فرمانده سپاه در جریان پیروزی ما نباشه !
 25. گفتیم در جریان کدام پیروزی گفتند ما خودمان هم هنوز نمیدانیم تو علی الخساب واکستو بزن !
 26. ........................

آقا ما گه خوردیم که سال ۵۹ واکسی بودیم حالا خوب شد ؟! من دیگه نه زن میخوام نه میخوام آبجی این کامبیز هم دکتر بشه نه فوق دکترا و تخصص میخوام نه میرم مجلس نه کارخانه میخوام نه هیچی دیگه نمیخوام ضمن اینکه دیگه اینقدر خر نیستم می فهمم که ایندفعه اگر جنگ بشه بعدش شماها اصلاً دیگه نیستید که من چیزی هم بخوام !

همین داداش همین !

ما دیروز تمام حسابهایمان را هم خالی کردیم آمدیم انگلیس حالمان را بکنیم زندگیمان را بکنیم واکسمان را بزنیم اصلاً ننه مان هم از اولش میگفت تو رو چه به صیاصت !

کرتیم داداش ...... زّت زیاد ..... الهی ایندفعه هم پیروز بشی خلاصه ..... اگر زنده موندی ..... خداف !