2013/02/12

#1278

اصل تعمیم فتوشاپ در راهپیمائی 22 بهمن !

نمی‌دانیم ما چشم‌هایمان عیب برداشته یا فتوشاپمان را آپدیت نکرده‌ایم همش خیال می‌کنیم عکس‌ها عیب و ایراد دارند . مثلاً در تمام عکس‌های مربوط به راهپیمائی 22 بهمن ، چهره و لباس افراد هدف پنج برابر روشن‌تر از جاهای دیگر عکس است . یا سایه‌ی سوژه یک‌طرف است سایه‌ی اطرافش هر طرفی جز همان سمت . شاید هم قرصی که دیشب انداختیم بالا هنوز اثر دارد و خیال می‌کنیم این عکس‌ها را قبلاً در یک استودیوئی گرفته‌اند بعد انداخته‌اند روی عکس‌های کوچه خیابان . حتی گاهی با خودمان فکر می‌کنیم خیلی از این عکس‌ها را سر همین بازی اخیر تیم ملی با تیم لبنان گرفته‌اند . عجب آدم گیجی هستیم ما .


اصل اول : هر شاپی فتوشاپی دارد مساوی با خود و در خلاف یک جهت بیخود


اصل دوم : فتوشاپ هیچوقت از بین نمی‌رود بلکه از یک ورژنی به ورژن دیگر آپدیت می‌شود زرت و زرت .


اصل سوم : سه شاپ موازی هیچگاه همدیگر را قطع نمی‌کنند مگر در فتوشاپ .


اصل چهارم : فتوشاپ 5 --- لبنان صفر


اصل پنجم : یک بشر نیشان بده دوشواری داشته باشه . فتوشاپ جنابعالی‌ای ؟


اصل آخر : قتوشاپ حتی هواپیما می‌پراند عین هولو .