2013/02/10

#1277

ما خواستار مهتابی 40 وات حضرت امام هستیم !


مدیریت محترم صنایع تولید امام از جعبه و کارتن و لامپ و حباب

احتراماً تصاویر غرورانگیز راهپیمائی 22 بهمن را دیدیم و برای سی و چهارمین بار پیاپی صدمات جبران ناپذیری بر پیکره‌‌ی دشمن فرضی وارد شد . بر همین اساس و در راستای تصویر فوق ، از آن مدیریت محترم مستدعیست تا برای هرچه روشن‌تر نمودن نسل‌های فعلی و نسل‌های بعدی از طریق انوار امام راحل ، در مراسم سال‌های آینده با استفاده از تکنولوژی بومی و تولید انواع مختلف امام اعم از امام فلوروسنت ، امام هالوژن ، امام مدادی و حتی امام ال.ای.دی ، گام موثری در روشنائی فضای جامعه و نورانی‌تر نمودن محیط میهن اسلامی برداشته و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نفرمائید .

باشد تا با انوار متساعد از آن حضرت بتوانیم هرچه بهتر راه حرکت در مسیر درست را پیدا نموده و ضمناً با فرهنگ‌سازی پرهیز از مصرف امام 100 وات و امام گازی ، برق کمتری هم جهت اصلاح الگوی مصرف استفاده بنمائیم . بدیهیست با تولید انبوه آن حضرت در وات‌های کمتر و چه‌بسا نصب دیمر در انتهای ایشان ، هم به روشنائی مورد نیاز برای پیدا کردن راه درست  دست بیابیم و هم گام مهمی در عرصه‌های خودکفائی به جلو برداریم . در صورت عدم امکان نیز آماده‌ایم که تا پای جان و مال و ناموس خود ، برای پیدا کردن راه صحیح ، حتی چراغ‌قوه‌ی چینی آن حضرت را نیز بکار ببریم !