2013/02/02

#1272


جهت تأخیر در ظهور صلوات دومو یواش‌تر ختم کن !


حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه آدم مهمی است . ما مطمئنیم که او آدم بامزه‌ای هم هست و اگر نماینده ولی فقیه در مزه‌پرانی میشد بیشتر به اسلام خدمت می‌کرد . وی در آخرین اثر خود افزود : تا زمانی که تحول در خاورمیانه نباشد امام زمان ظهور نمی‌کند .

نتایج عمومی
  
 1.  امام زمان فقط برای تحول در خاورمیانه ظهور می‌کند ، الباقی دنیا پشم است . 
 2. تحول حتماً باید در خاورمیانه باشد . جای دیگری باشد امام زمان قهر می‌کند ظهور نمی‌کند . 
 3.  دفعه اولی که امام زمان ظهور کرد خاورمیانه متحول شده بود . هنوز زمان آن معلوم نیست . 
 4.  دفعه دومی که امام زمان رفت غیبت خاورمیانه احتیاج به تحول داشت . احتمالاً آنموقع ایشان در رفتند . 
 5.  ما خاورمیانه را متحول می‌کنیم که امام زمان ظهور بکند . فعلاً دلیل بیشتری نداریم .
سوالات تاریخی

 1. چرا اگر مکزیک متحول بشود امام زمان ظهور نمی‌کند ؟ آنها آدم نیستند ؟ 
 2.  افریقا که روزی ده دفعه متحول می‌شود ، چرا هیچکسی نه غیبت می‌کند نه ظهور ؟ 
 3.  به برکت انقلاب تمام خاورمیانه دارد زیر و رو می‌شود . چرا کسی به امام زمان خبر نمی‌دهد که ظهور بکند ؟ 
 4.  از نظر آقای امام زمان به چه اتفاق جدیدی در خاورمیانه تحول می‌گویند که تا حالا نیفتاده ؟ 
 5.  غیر از ما هیچکسی در خاورمیانه به امام زمان اعتقاد ندارد . ظهور ایشان زور است ؟
ارشاد تدریجی
 1. جهت تعجیل در ظهور آقا بی‌خود صلوات ختم نکنید ، بروید خاورمیانه را متحول بکنید .
 2. جهت تأخیر در ظهور آقا جلوی تحولات خاورمیانه را بگیرید . اینجوری اعصابمان راحت‌تر است . 
 3.  مسلمانان شیعه در کشورهای دیگر بی‌خود زور نزنند . تحول حتماً باید در خاورمیانه اتفاق بیفتد . 
 4.  یک راهش هم این است که روی نقشه خاورمیانه را تا افریقا کش بدهیم . اینجوری امام زمان زودتر ظهور می‌کند . 
 5.  یک راه دیگر هم اینکه روی نقشه خاورمیانه را جمع کنیم بیاوریم جاهائی که قبلاً متحول شده . جر بزنیم .
نتیجه ادبی : اینقدر دنبال تحول باشید تا تحول‌دانتان پاره بشود .
نتیجه معماری : خدا را شکر که ساختار اسرائیل در خاورمیانه است و خاورمیانه احتیاج به تحول دارد وگرنه بدبخت می‌شدیم .
نتیجه سکسی : تارهای صوتی حجت الاسلام سعیدی در کجای بدنش قرار دارد که بر اثر جریان باد از آن صدا درمی‌آید ؟!