2013/01/27

#1268

لطفاً وقتی شاشتان گرفته خبر نزنید !

قسمت کوتاهی از خبر رجانیوز در مورد دستگیری روزنامه‌نگاران

در نخستین مرحله از مانور ارتقاء کودتا در انتخابات آزاد ، عصر امروز تعدادی از برادران جانسوز نظام و انقلاب ، با خلق حماسه‌ی دیگری موفق به دستگیری حدود ده روزنامه‌نگار تا دندان مسلح شدند . به همین مناسبت خبرنگار اعزامی رجانیوز به منطقه که شبها بعد از مسافرکشی در اوین بعنوان اضافه‌کاری خبرنگاری هم می‌کند ، با تنظیم خبری که ادبیات ایران را وارد فصل تازه‌ای از شکوفائی کرد ، از دستگیری این عزیزان «زد انقلاب» که همش محتوای «حتاکانه» تولید و سپس با قرار دادن «وصیغه» از آن اعلام «براعت» می‌کردند خبر داد . وی با کشف «غریب الوقوع» و «نمایندن» تهاجم نظامی به ایران پرده از اسرار جاسوسی تعدادی از این افراد «زد انقلاب» برداشت که فوراً باعث شگفتی شد .

به همین مناصبت کامپاین همایط اض ابوالغاثم فردوسی ، بلافاثله با انطشار اتلاعیه‌ای ، اض این عظیظان دعوط کرد که زمن حفز آرامش خود ، در هنگامی که پدیده‌ی شاش بر آنها مستولی گردیده از تحیه و تنزیم خبر اکیداً خودداری بنمایند . این کامپاین حفز خونثردی در اینگونه شرایت بهرانی را طنها راه خروج از بن‌بست و اتلاع‌رسانی بین آهاد جامعه دانسط و بر ظرورت خویشتنداری برادرانی که در سایت خواهرانه‌ی رجانیوظ میل می‌زنند تاکید و تأسف نمود .

بر این اثاث واحد هماهنگی ایجاد بصیرت ستاد اغامه‌ی عمر به معروف و نحی از ناشناخته ، وهدت و حمدلی تمام خبرنگاران موافق با انقلاب مستقر در تعسیسات سایت‌های شعب ابی تالب را آمل مهمی دانست و ده دغیغه بعد ، از افتتاه توالت صلواتی نزد این عزیزان جهت تخلیه‌ی خود پیش از تنظیم خبر نوید داد . این واحد افظود از سایت‌های وضینی مانند رجانیوز که عموماً بیست روض قبل اض هر بگیر و ببندی از وقوع آن خبر دارند بعید است که در زمان دستگیری این اناصر زد انقلاب آنقدر خر کیف بشوند که انگاری که به خر تی‌تاپ داده باشند بر اثر ذوق‌مرگی بیش از حد ، خدای نکرده اینگونه هوادث رخ بدهد .

ضمناً : صبا آذرپیک ، مطهره شفیعی ، نرگس جودکی ، امیلی امرائی ، پژمان موسوی ، ساسان آقائی ، جواد دلیری ، نسرین تخیری ، اکبر منتجبی ، پوریا عالمی ، پوریا عالمی ، پوریا عالمی ، پوریا عالمی و پوریا عالمی را آزاد کنید .