2012/12/21

#1246

یک ضربه شلاق ؛ تفاوت روزنامه‌نگاری و عرق‌خوری !


نمایندگان واقعی آحاد ملت ایران طی یک فداکاری عجیب ، با تصویب طرحی که تازه چندتا از فوریت‌های آن هم کم شده بود ، ماده‌ 91 قانون انتخابات را که روزی سی چهل دفعه اصلاح می‌شود دوباره اصلاح کردند که طی آن قرار شد رسانه‌های متخلف در انتخابات ریاست جمهوری به 74 ضربه شلاق محکوم بشوند . البته ما هنوز نمی‌دانیم که یک رسانه را چطوری شلاق می‌زنند لیکن از آنجا که مطابق قانون 174 مجازات اسلامی که تا حالا اصلاً نه هیچ وقت اصلاح شده نه کسی تخمش را دارد که به اصلاحش فکر بکند ، مجازات شرب خمر 75 ضربه شلاق برآورد گردیده که عموماً جهت گرد کردن سه رقم بعد از اعشار 80 ضربه اعمال می‌گردد ، لذا بعنوان یکی از عوامل متخلف رسانه‌ای اینقدر خوشحال شدیم که نگو .

بر این اساس کمیته‌ی مشابهت‌یابی بین امور رسانه‌ای و استعمال عرق سگی ، با انتشار تحقیقات جالبی افزود : از آنجا که طبق این اصلاح آخریه روزنامه‌نگارها به نفعشان است که حالا بخاطر یک ضربه شلاق کمتر بیشتر معامله را بهم نزنند و بجای فضولی در انتخابات بروند عرق بخورند و نیز نظر به اینکه مطابق قانون ، شرب کننده‌ی خمر حتماً باید پیش از اعمال مجازات حداقل دو مرتبه به جرم خود اقرار و اعتراف کرده باشد که خب اصولاً تا شرایطش در بازداشتگاه بطور کامل مهیا نباشد هیچ کسخلی حاضر نیست آنهم دو مرتبه بنشیند جلوی قاضی نحوه‌ی خرید عرق سگی از مجیدیه و خصوصاً استعمال آنرا اعتراف بنماید ، لذا ماده 91 قانون انتخابات با یک درجه تخفیف ، همان یکبار اقرار و اعتراف رسانه‌های متخلف در محل رسانه‌های غیر متخلف از قبیل تلویزیون را برای اثبات جرم و اعمال قانون کافی دانسته ، چنانچه رسانه‌ی متخلف با حفظ سمت عرق‌خور هم باشد ، آن دیگر در اصلاح بعدی قانون انتخابات تعیین تکلیف می‌گردد .

در پی اصلاح این قانون که خوشبختانه بدون نیاز به راهپیمائی در صحن علنی مجلس تصویب گردید ، همچنین مقرر شد بدلیل اینکه در جریان تخلفات انتخابات ریاست جمهوری ، که غیر از وزارت کشور و دفتر رهبری و مجلس و قوه قضائیه و شورای نگهبان ، رسانه‌ها هم می‌توانند مرتکب آن بشوند ، احتمال تولید شعارهائی از قبیل «رسانه شمائید» نیز می‌رود ، لذا طرح اصلاح همین ماده 91 قانون انتخابات ، ده دقیقه بعد برای اصلاح مجدد و تعیین مجازات برای رسانه‌های متخلفی با نام «شمائید» ، شوخی شوخی دوباره به صحن علنی مجلس رفت که جدی جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . این اصلاحیه تا لحظه‌ی اتمام این متن با شعار الله اکبر و الموت لصدام در حال تصویب بود .