2012/02/21

#1088

تولد احمد جنتی بر جامعه طنز کشور مبارک !

سوم اسفند مقارن با سالگرد بیگ بنگ و میلاد احمد جنتی است . بخشی از یادداشتهای مصور ایشان به نقل از دفترچه خاطراتشان عیناً اینجا می‌آید :


* امروز خدا گفت اگر بلدی یک شکلی روی گل بکش می‌خواهیم آدم خلق کنیم . کشیدیم این ریختی شد :

* ریختی که کشیدیم از نمائی نزدیکتر


* دور و بر ما برجسازی خیلی زیاد شده . خسته شدیم از این زندگی شهری

 

*  حیف این خانه‌های ویلائی شهرستان خودمان نبود ؟

 

* امروز برایمان مهمان آمده بود نهار با هم خوردیم

* جای شما خالی کله پاچه زدیم

 

 * بچه‌اش ذلیل مرده خیلی شیطانی می‌کرد


* برایش نقاشی کشیدیم یک کمی آرام شد


* بعدش رفتیم لب آب ظرفها را بشوریم ریخت خودمان را توی آب دیدیم اینطوری بود :


 * بعد از ظهر برای ورزش و هضم غذا رفتیم یک کمی کشتی گرفتیم


 * بعد رفتیم سر قبر یکی از فامیلهایمان فاتحه فرستادیم


 * اعضاء نظارت استصوابی آمده بودند خدمت ما با هم دیدار و گفتگو کردیم


* گفتیم اگر اسرائیل بخواهد بما حمله ددمیشینینای بکند ما آمادگی دفاع داریم


* تجهیزاتی داریم که آنها فکرش را هم نمی‌توانند بکنند


* از نظر هوا فضا هم کاملاً آماده هستیم


 * آخر شب از جنبش زنان آدم ، هابیل و قابیل حمایت کردیم . (زن دیگری نبود که حمایت بکنیم)


* یک عالمه هم شکست عشقی خوردیم

 
 * بعضی منافقین روی دیوار ما شعار می‌نویسند


* ما هم بچه‌های بسیج را می‌فرستیم روی دیوار آنها اسب حضرت عباس بکشند


* حوصله‌مان سر برود با عزرائیل سنگ کاغذ قیچی بازی می‌کنیم


اینهم دوباره خودمان را موش کردیم فقط محض انبساط خاطر مسلمین و مسلمات !