2011/12/11

#1068

یک گاو اغتشاش‌گر به‌دست توانمند پلیس به زانو درآمد !

به فضل الهی سلحشوران نیروی انتظامی موفق شدند یک واحد گاو آشوبگر را در قم که تصادفاً گاوداری هم زیاد دارد با شلیک گلوله به زانو درآورده و نام‌برده را جهت تهیه‌ی قیمه تحویل آشپزخانه هیات عزاداران حسینی و منتظران واقعی آن حضرت بدهند. در گزارش این نیرو آمده گاو مورد اشاره که به شکل معلومی با تحریک انگلیس و به منظور حمایت از سران فتنه از طویله فرار کرده بود پس از اطلاع رسانی عوامل محلی و حضور فوری پلیس در منطقه، ابتدا توسط غیورمندان سرافراز نیروی انتظامی در یک کوچه به محاصره درآمده و سپس با موضعگیری دقیق برادران کماندوی ضد شورش به چنگ قانون افتاد. گاو مربوطه پس از این اقدام شایسته ابتدا چند دفعه در طول کوچه اقدام به دویدن نموده و جهت ایجاد اشکال در هدفگیری برادران دائم گردن خود را تکان می‌داد جوری که اگر امدادهای غیبی آقا امام زمان و اون دویست سیصد تا نائب برحقش نبود کار شلیک رسانی به ایشان عملاً غیر ممکن می‌نمود..........