2011/11/10

#1049

گفت شما نگران نباش ؛ هرچی مهمون براشون بیاد می‌کشم !


  رهبری با قاطعیت اعلام کرد در صورت حمله به ایران با تمام قدرت به آن پاسخ می‌دهیم . تلاوت این بزرگوار که در آن از عبارات قشنگ "سیلی" و "مشت پولادی" هم استفاده شده بود منرا یاد آن کسی انداخت که مهمان به خانه‌اش رفته بود و هر کاری می‌کرد یارو نمی‌رفت . آخر رفت به همسایه‌اش گفت بیا دم خانه‌ی من یک تیری در کن برو . همسایه آمد یک تیری شلیک کرد مهمان پرید هوا گفت چی بود ؟ صاحبخانه گفت تو اصلاً نگران نباش ! اینها چند وقت پیش مهمان داشتند من زدم مهمانشان را کشتم . حالا این آمده می‌خواهد تو را بکشد . خبر ندارد که اگر تو را بکشد من دیگر هرچی مهمان برایشان بیاید همه را می‌کشم ! تو اصلاً نگران نباش !