2011/06/19

#982

خالی نبند اردشیر!


امیر ارجمند غوغا می‌کند. او اخیراً در دو نوبت ثابت کرد که قادر است هر کاری که بهش می‌گویند بکند و هر حرفی که بهش گفته باشند بزند. فقط اگر یک دستی هم به آن موهایش بکشد دیگر هیچ چیزی برای دلبری کم ندارد. دفعه قبل در دانشگاه جورج واشنگتن در پاسخ به هر سوالی –و تاکید می‌کنم، هر سوالی، حتی اگر می‌پرسیدند حال شما خوب است؟- اول حرف طرف را کاملاً تائید می‌کرد بعد فوراً ده‌تا انتقاد به شورای هماهنگی می‌کرد و به سی و دوتا از اشتباهات شورا اشاره می‌کرد. ما البته آنموقع خواستیم حرف بزنیم با خودمان گفتیم با توجه به نزدیک بودن ۲۲ خرداد اگر الآن یک حرفی بزنیم فردا می‌گویند تو این‌طوری گفتی بعد بجای صد و بیست میلیون نفر فقط ده هزار نفر رفتند خیابان. بی‌خیال شدیم و گذشتیم. اما خالیبندی ایندفعه که «موسوی بخاطر اعدام‌های ۶۷ استعفاء داده بود» باعث شد تا ما هم با وی گفتگوئی بکنیم که شرحش اینجا می‌آید. توضیحاً اینکه همانطوری‌که امیر ارجمند در دانشگاه جورج واشنگتن هم اعلام کرده بود با هر جائی و هر کسی گفتگو نمی‌کند مگر اینکه التزام طرف به ولایت فقیه حتماً ثابت شده باشد عینهو بی.بی.سی..........