2011/05/08

#953

به مقداری شوهر برای ا.ن بانو اعظم سادات فراحی نیازمندیم !


در راستای حضور همه جانبه‌ی مموتی دیشب در مراسم عزاداری بیت و تمرگیدن دقیقاً زیر موضوع هسته‌ای آقا که طبق معادله‌ لاگرانژ که می‌فرماید "اگر عملی تا ته در عکس العملی وارد بشود آنوقت الدنگ خاک بر سر حاضر شد زنشو بده میزشو نده" ، ستاد جلوگیری از روی زمین ماندن مال با صدور اطلاعیه‌ای از واجدین شرایط زیر خواست تا با حداکثر یک برگ کپی از روکش جلد شناسنامه جهت دریافت سهام عدالت مهرورزی با اعظم سادات سریعاً اقدام بکنند :
  1. آگاهی کامل از اصول ولایت فقیه پیوست به عقدنامه‌ی زوجه که باعث صدور طلاق بدون خواست و اطلاع قبلی زوج می‌شود .
  2. در صورت عدم آگاهی از شروط پیوست به عقدنامه حق دست زدن به زوجه ناگهان از زوج سلب و چنانچه جای دیگرش را به زوجه بزند همانجا را توی ...ش می‌کنیم . (هنوز دقیقاً تصمیم گرفته نشده که توی کجا)
  3. از آنجا که اگر زوجه تیکه‌ای مثل اعظم سادات باشد دست زدن به او خیلی مهم و کلاً اساس تمام زندگی را تشکیل می‌دهد لذا زوج باید از قبل تمام تعهدات مربوطه برای دست زدن به او را داده باشد .
  4. همچنین بدلیل اینکه دست زوجه متناسب با هیکل او اصولاً سنگین است لذا چنانچه دستش به جائی از زوج خورد و آنجا از بیخ کنده شد ما دیگر مسئول اینجور مسائل خصوصی زندگی زناشوئی مردم نیستیم .
  5. مشاوره برای حل هرگونه اختلافات خانوادگی ، روابط دو طرفه ، زنان ، زایمان ، نازائی ، صیغه ، طلاق ، صرفاً از طریق نماز جمعه ممکن بوده ، زوج باید از مراجعه به جاهای دیگر خودداری بکند .
  6. جهت تداوم یک زندگی خوب به میمنت و تندرستی و دل خوش زوج باید با کسانی که آقا می‌گوید حتماً رفت و آمد بکند و با بقیه اصلاً رفت و آمد نکند بعداً نگی نگفتیم .
  7. از آنجا که در اسلام حقوق زن با حقوق مرد برابر است ولی حقوق مرد بیشتر با حقوق زن برابر است لذا جهت رفع سوء تفاهمها استثنائاً ایندفعه باید کلیه اختیارات زوج اعم از استانی و غیره دست زوجه باشد .
  8. در مجموع زوج هرگز نباید قبلاً به قصد آبرو بری در هیچکدام از بحثها و مناظره‌ها عکس زوجه کسی را نشان بدهد بگوید بگم ؟ بگم ؟ چون دو سال بعد حیثیت زوجه‌ی خودش راستکی می‌رود . حالا پدرسگ الدنگ بی‌پدر و مادر ؛ بگم ؟ بگم ؟!