2011/05/06

#951

ببخشید زن مموتی بهش حروم بشه بچه‌هاش حرومزاده میشن ؟!


کاظم سوتی که تا همین پریروز در نماز جمعه بجای خطبه طرحهای دولت را تلاوت می‌کرد امروز در همان نماز جمعه گفت "ما معتقدیم اگر حضرت آقا همسر رئیس جمهور را طلاق بدهد همسر رئیس جمهور برایش حرام می‌شود و رئیس جمهور نمی‌تواند به او دست بزند" . این جمله که الآن اگر شادی چاقال بود می‌گفت در آن سه بار "رئیس جمهور" ولی فقط دوبار "همسر" بکار رفته و بخوبی نشاندهنده‌ی تبعیض آشکار جنسی و در نتیجه تمام مردان جهان یکجور صدیقی هستند ، ما را به این فکر وا داشت که جداً اگر حضرت آقا الآن یکدفعه زد و خر شد و طلاق ا.ن بانو فرح پهنوی را گرفت آنوقت تکلیف بچه‌ها چه می‌شود ؟ لیکن از آنجا که ما بعد از آن بیانیه‌ی آمیرحسین سر آن مطلب فاطی رجبی دیگر با ارکان نظام شوخی ناموسی نمی‌کنیم لذا سوالمان را اینجوری عوض کردیم که حضرت آقا که اینهمه وارد است حالا بین اینهمه برخورد جورواجور جداً چرا باید حتماً همسر رئیس جمهور را طلاق بدهد ؟ در همین راستا لطفاً یکی از جوابهای بیست سوالی زیر را انتخاب نکنید چون ممکن است همه‌اش درست دربیاید خیط بشوید :

حضرت آقا چه کارهای دیگری با رئیس جمهور می‌تواند بکند ؟
  1. می‌تواند همسر رئیس جمهور را یه تیکه شوهر بدهد آقا آی بخندیما ؟
  2. می‌تواند رئیس جمهور را بدون اینکه خودش بداند زن بدهد اعظم سادات خودش خودبخود طلاق می‌گیرد بیخودی هم برای حضرت آقا حرف درنمی‌آید ؟
  3. می‌تواند اعظم سادات را همسر خودش بکند تا غیر از برخورد با رئیس جمهور بعنوان یک حرکت سمبلیک چند همسری هم در جامعه ترویج بشود ؟
  4. می‌تواند عینهو حضرت یوسف یکدفعه اعظم سادات را هم خوشگل بکند هم پنجاه سال جوانتر بکند پسرها بلندش بکنند رئیس جمهور دهنش سرویس بشود دیگر از این غلطها نکند ؟
  5. می‌تواند یک کاری بکند که اینها همینطوری زن و شوهر بمانند ولی رئیس جمهور چلاق بشود نتواند دست به همسرش بزند یکجای دیگرش را به اعظم سادات بزند ؟
  6. می‌تواند یک کاری بکند که اگر رئیس جمهور مصلحی را به دولت راه نداد همسرش هم شب خانه راهش ندهد دعوا بشود ؟
  7. می‌تواند مسائل هسته‌ای رئیس جمهور را یکجوری دستکاری بکند که هر چقدر هم به همسرش دست بزند هیچ فایده‌ای نداشته باشد ؟
  8. می‌تواند بجای اینکارها آب را بریزد همانجایش که می‌سوز بیخود هم به عشق این زوج جوان گه نزند ؟
چند سوال مهم که الآن بدستمان رسید :

سین : اگر همسر رئیس جمهور به رئیس جمهور حرام بشود آنوقت چه جوری می‌شود ؟
جین : هیچ جوری نمی‌شود بی‌تربیت ؛ آنوقت رئیس جمهور فقط نمی‌تواند به همسرش دست بزند .

سین : اگر رئیس جمهور نتواند به همسرش دست بزند آنوقت چه جوری می‌شود ؟
جین : من چه میدانم بی‌ادب . آنوقت لابد باید یک جاهای دیگری‌اش را به همسرش بزند .

سین : پس اگر رئیس جمهور یک جاهای دیگرش را به همسرش بزند آنوقت چه جوری می‌شود ؟
جین : تو چرا اینهمه سوالهای بد بد به ذهنت می‌رسد بی‌شخصیت ! آنوقت باید جلوگیری بکنند که جمعیت زیاد نشود .

سین : مگر آدم غیر از دست هیچ جای دیگرش را نمی‌تواند به همسرش بزند که جمعیت زیاد نشود ؟
جین : الدنگ ! اگر قرار بود جاهای دیگری بهم بخورد که جمعیت زیاد نشود که حضرت آقا اینهمه خودش را جر نمی‌داد طلاقشان بدهد .

سین : جداً برایم خیلی بامزه است ، رئیس جمهور با این ریخت و قواره‌ی زاغارت وقتی دستش به اعظم سادات می‌خورد چه ریختی می‌شود ؟
جین : می‌زنم باد بیائی ها !