2011/05/05

#950

به بهانه سانسور اطلاعیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در سایتهای سبز

طرز تهیه‌ی خبر در رسانه‌های اولترا سبز !


سایت جرس : یک خبرنگار که خودش را از طرف هر رسانه‌ی دیگری جز جرس معرفی می‌کند به خانواده‌ی یکی از شهدا یا زندانیان در ایران سی بار زنگ می‌زند و هر سی بار تا اسمش را می‌گوید طرف تلفن را قطع می‌کند . دفعه‌ی سی و دوم خانواده‌ی آن شهید یا زندانی به طرف می‌گویند خانم محترم ! (جرس عموماً برای اینجور کارها فقط یک خانم محترم بیشتر ندارد) ما با شما هیچ حرفی نداریم و شما هم لطفاً مزاحم ما نشوید بگذارید راحت باشیم . همان یکباری که پیارسال با شما مصاحبه کردیم برای هفت جد و آبادمان بس است . بعد دوباره تلفن را محکم قطع می‌کند و دو ساعت بعد یک مصاحبه‌ی اختصاصی با همان خانواده در جرس منتشر می‌شود که اینطوری نوشته شده است : آه آری آری ، امروز با مادر فلان شهید یا زندانی یک گفتگوی طولانی نموده گردیم . آه آری که گریه بسی امانم نمی‌دهد و بغضهای آن مادر اندام نحیف من را ملول می‌نماید . (در این قسمت یک داستان سه صفحه‌ای از طرف آن خبرنگار تولید و به نقل از همان خانواده منتشر می‌شود) آه آری ... دریغ که از من خواستند که به کسی نگویم که باهاشان گفتگو نموده‌ام و منهم الآن اینجا به کسی نگفتم اصلاً . آه ... آه ... آری ... آری ... آن برادرم در زندان الآن دارد خواب منرا می‌بیند . آه ... آری ... (بمدت یکماه خانواده‌ی آن شهید یا زندانی با تمام رسانه‌های دیگر مصاحبه می‌کنند می‌گویند به حضرت عباس اگر ما همچین حرفهائی به این آدم گفته باشیم . خانوم ! شاخو بکش !)

تلویزیون رسا : دوتا کاریکاتور بعنوان مجری از داخل تخم مرغ شانسی استخراج و جلوی دوربین می‌روند . بمدت نیم ساعت تمام خبرهائی که پریروز تا حالا از بس همه جا منتشر شده غارنشینهای سواحل بوآ بوآ هم حالشان از شنیدنش بهم می‌خورد بعنوان خبر اختصاصی رسا که همین الآن بدستمان رسیده توسط آن دو کاریکاتور خوانده می‌شود . بعد با هر کسی که رسا را تائید بکند یک مصاحبه در تائید هر چیزی که همین الآن رسا گفته پخش می‌شود و طی آن مخاطب تمام چیزهائی که نیم ساعت پیشش شنیده را دوباره می‌شنود . بعد از آن بمدت سه دهم ثانیه مصاحبه‌ای با مشهورترین و پر سابقه‌ترین زن روزنامه‌نگار ایران با عنوان "یک خانم روزنامه‌خوان که اینترنت هم بلد است" پخش می‌شود که طی آن ضمناً یکی از چشمهای آن خانم هم از پشت ضریح شابدل عظیم بعنوان بک گراند استودیوی رسا معلوم است . کاریکاتورها از اینکه شما رغبت کرده‌اید بیننده‌ی برنامه باشید تشکر می‌کنند و قسمتان می‌دهند که هر نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید به تلویزیون رسا بدهید . تا کنون هیچ آدرسی برای ارسال نظرات شما از طرف رسا اعلام نشده !

سایت کلمه : چند نفر که صرفاً برای تحصیل شبانه از طریق کوه از کشور خارج شده‌اند در پاریس جمع می‌شوند و چون پاریس یکجائی در داخل ایران است و داخل ایران همه جایش خطرناک است لذا این دلبندان محصل که هیچوقت معرفی نمی‌شوند و جمعاً رویهم نیم ساعت هم سابقه‌ی کار رسانه‌ای ندارند در مجموع می‌شوند همان چیزی که بهش می‌گویند کلمه . یک خبر یا یک اطلاعیه بدستشان می‌رسد و شورای نگهبان راه سبز و کلمه فوراً تشکیل جلسه می‌دهد . در این جلسه پس از شکستن حدود یک تن تخمه تمام عبارات و کلماتی که به هر نوعی خدای نکرده باعث کوچکترین ایرادی به ولایت فقیه ، کمترین اشاره‌ای به اصل نظام ، ریزترین موردی که بوی انتقاد بدهد و امثالهم کلاً حذف و در نتیجه حجم خبر یا اطلاعیه از دو صفحه به دو خط کاهش پیدا می‌کند . چون با دو خط نمی‌شود کلاً یک سایت را پر کرد بجای عبارات حذف شده مقادیری گل واژه که نشاندهنده‌ی نقش عظیم شورای نگهبان راه سبز در وقوع همان خبر یا صدور همان اطلاعیه باشد جایگزین شده ، متن اصلی مجدداً به دو صفحه افزایش پیدا می‌کند . علاوه بر این امور ، کلمه در زمان ظهور میرحسین موسوی هر هفته با او و در زمان غیبت با نایب بر حقش امام اردشیر امیر ارجمند مصاحبه‌ی اختصاصی می‌کند !