2011/04/23

#940

روزی که سوری‌ها دم شهادت عزیزانشان شهادتین می‌خواندند ...


تقریباً تمام فیلمهای مربوط به جنایت دیروز حکومت سوریه را دیدم . اصلاً حالی که الآن دارم وصف ناشدنیست . من بارها خدا را شکر می‌کنم که جمهوری اسلامی با تمام جنایت پیشگی‌اش به اندازه‌ی حکومت سوریه جنایتکار نبوده و نیست . من بارها خدا را شکر می‌کنم که در اعتراضات خیابانی‌مان که خودم در تک تکشان حاضر بودم جز گاهی و صدای تک تیراندازی هرگز اینطور رسماً و علناً صدای "رگبار" گلوله نشنیدم . من خدا را شکر می‌کنم که هرگز و در جریان هیچکدام از اعتراضات خیابانی‌مان نشد که مثل مردم سوریه فقط در یک روز بیشتر از هشتاد نفر کشته بشوند . من خدا را شکر می‌کنم که هرگز کسی در خیابانهای تهران برای یک پشته شهید روی هم افتاده شهادتین نخواند ...

اینها که می‌گویم هیچکدامش برائت جمهوری اسلامی نیست . فقط یکی از یکی جانی‌تر . فقط حد و اندازه‌ی جنایت فرق می‌کند . وقتی دیدم که سوری‌ها جسد بی‌جان شهدایشان را پشت صندوق پرایدهائی که همین جمهوری اسلامی بهشان انداخته می‌گذارند شک نکردم که گلوله‌هائی هم که آنطور موج موج به پیشواز مردم می‌آمد همه آرم سپاه خودمان را حک شده دارند . همانطوری که حدود سه سال پیش آنروزی که این مردک تنسی تاکسیدو فشار اسد ، علناً در مراسم افتتاح خط تولید پراید در سوریه پشت فرمان اولین پراید تولیدی نشست و رانندگی کرد شک نکردم که همین مردک در خفا خط تولید خیلی از ابزار جنایت تولیدی جمهوری اسلامی را هم افتتاح کرده و ما نمی‌بینیم ...

صمیمانه‌ترین درودهایم را به مردم سوریه می‌فرستم . به حالشان غبطه می‌خورم که هرگز و به قدر سوزنی شجاعتشان را نداشتم و هر بار با شنیدن یک تک صدای دور از تنها یک تک تیرانداز برای سه ماه رفتم و در خانه‌ام خزیدم که مبادا برای خواسته‌ام کمترین هزینه‌ای داده باشم . ما با 87433528789543 میلیون سال تمدن ، که اگر نبودیم الآن کره زمین هم وجود نداشت ، که جهان تمام ادب و فرهنگ و هنر و دانش و صنعتش را همیشه از ما داشته و دارد ، که اگر ولمان بکنند هدف خداوند از خلقت بشر این بوده که هر آدمیزادی در آخرین حد تکامل بشود یکی عین ما ، همیشه فقط خواسته‌ایم که "بدست بیاوریم" بدون اینکه بپذیریم که برای بدست آوردن هر چیزی باید هزینه‌ای هم پرداخت . ما فقط سر جایمان می‌نشینیم و برای کمترین اعتراضی خودمان را لای دهها نام مستعار پنهان می‌کنیم و در همان حال خواسته‌هایمان را از دیگران طلب می‌کنیم . ما از تمام دنیا طلبکاریم ؛ همه باید یک کاری برای ما بکنند جز خودمان !

نامربوط ولی لازم :
  1. نشستی بیرون گود میگی لنگش کن .
  2. اگر راست میگی خودت بیا ایران برو اعتراض خیابانی بکن .
  3. جنبش سبز بتو چه مربوطه ؟
  4. اصلاً تو غلط می‌کنی که از اونجا برای ما اظهار نظر می‌کنی الدنگ !