2011/04/17

#935

رهبری بی‌طرف یعنی وزیر استعفاء میکنه رهبر مخالفت !


ما البته تهش نفهمیدیم که وقتی یک وزیر استعفاء می‌کند رئیس جمهور باید موافقت یا مخالفت بکند یا رهبر یا اصلاً چی به کی مربوط است به کی مربوط نیست ولی شکر خدا یقه گیری دولت و رهبری دوباره شروع شد و در راند دوم یکی بده سه‌تا بگیر حیدر مصلحی که خوب جیک و جیک می‌کرد براش تخم کوچیک می‌کرد براش اول با موافقت مموتی رفت همونجائی که رهبری ازش یاعلی ولی دوم رهبری درجا طی یک حرکت بدون توپ با موافقت استعفاء او مخالفت کرد . بمناسبت این استعفاء بجا و شایسته که عین همیشه بدون زور و دخالت هیچکسی از هیچ جائی بطور خودجوش اتفاق افتاده بود مموتی فوراً با تولید یک مشورتخانه‌ی جدید مصلحی را بعنوان مشاور اطلاعاتی رئیس جمهور یاعلی کرد ولی فعلاً که مصلحی بخاطر مخالفت رهبری مموتی را یاعلی‌تر کرده . به همین مناسبت و از آنجا که حالا و با احتساب مشائی دولت یکی و نصفی داده و قاعدتاً باید یکی بگیرد و بعدش دوباره سه‌تا بدهد یکی دیگر بگیرد احکام و اتفاقات احتمالی بعدی به این شرح توضیح‌رسانی می‌گردد : ..........