2011/02/04

#885

هنربندان این هفته : قورباغه‌ها هفت‌تیرکش می‌شوند !


حسن عباسی که "یدالله قزوینی" بودن او همچنان در حال بررسی است دانشمند، اندیشمند، هنرمند، فیلسوفمند، قداره‌بند بزرگ جهان است که تاکنون تعداد بیشمار هیچ اثر علمی فرهنگی هنری سیاسی اجتماعی ورزشی (بابا اصلاً نخواستیم، یارو رسماً خمیربازی هم بلد نیست) از وی منتشر شده و در سراسر جهان نیست و نابود شده‌ است. وی طبق روال دارای مدرک دکترا و طبق روال‌تر رشته دکترای وی همچنان در هاله‌ای از نور بالای کله احمدی نژاد است.لکن گفته می‌شود فارغ التحصیل پی.اچ.دی قالپاق سازی واحد جعفر-آکسفورد-کپی-برادرز بوده و تحقیقات ژرفی نیز در آبیاری گیاهان دریائی و شن‌پاشی کویر انجام داده است. نامبرده در حال حاضر رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال است و در تلویزیون فیلم سینمائی تفسیر می‌کند. (عبارت "بررسی‌های دکترینال" هنوز در دست ترجمه بوده کسی درست نمی‌داند که در این مرکز دقیقاً چی و برای کی بررسی می‌شود) .....