2010/12/20

#863

عمراً 20 سال پیش می‌تونستید ماهی 4000 تومن نون بخورید ؟!


بخدا این دولت معجزه است . به همین راحتی یک کاری کرده که آدم ماهی چهار هزار تومن نان بخورد . بنده اصلاً به این کاری ندارم که الآن با چهار هزار تومن چندتا نان می‌شود در ماه گرفت بلکه اصلاً هیچ ربطی هم ندارد که الآن با چهار هزار تومن چه غلطی می‌شود کرد یا نکرد ، این دولت فقط بر حسب آمار و ارقام دقیق حرف می‌زند . مهم مقایسه این آمار با آمارهای قبلی است . چرا ما ملت اینقدر نفهمیم که این چیزا را نمی‌فهمیم ؟ حتماً باید بزنند توی سرمان ؟ یا با ماشین از رویمان رد بشوند تا بفهمیم که بیست سال پیش حتی اگر یک پنت هاوس هم شرط بندی می‌کردیم ، خودمان را جر هم که می‌دادیم باز نمی‌توانستیم ظرف یکماه چهار هزار تومن نان بخوریم . آخرش هم پنت هاوس را می‌باختیم بدبخت می‌شدیم بعد بدبختی‌ آنموقعمان را می‌انداختیم گردن دولت فعلی .

وجداناً حساب کنید ؛ بیست سال پیش با چهار هزار تومن می‌توانستید حداقل چهار هزارتا بربری بخرید . من اصلاً گیرم که هر خانه‌ای سه نفر جمعیت هم بیشتر نمی‌داشت ، یعنی ..... اکـــــــــــّـــــــه هی‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌‌‌‌‌ی‌ی‌ی ! ای کارد بخورد به آن شکمتان ! معده است یا خندق بلا ؟ سه نفر آدم جمعاً دوازده هزارتا بربری را کجایتان جا می‌کردید اصلاً ؟ آدم دردش را به کی بگوید ؟ همین کارها را کردید که همه‌تان اینجوری دیلاق و راحت طلب شدید حالا فقط انتظار دارید که هلو برود توی گلو تا یک طرح موفقی می‌خواهد اجرا بشود صدای همه‌تان درمی‌آید دیگر . شورای سیاست‌گذاری بربری دولت بد کرده که الآن یک خانواده‌ی سی نفره با همان ماهی چهار هزار تومن یک اندازه‌ای بتواند نان بخورد که هیچکدامشان نترکد ؟ نه ، بد کرده ؟ باز خدا پدرش را بیامرزد که بعد از هدفمند کردن بربری همه جا فقط پلیس مستقر کرده ، اگر قرار به روال سابق بود که باید هلال احمر و آتشنشانی و تخلیه چاه و ترکیدگی لوله هم مستقر می‌کرد همه جا !