2010/11/21

#846

ما با هم اختلاف نظر داریم ولی با هم رفیقیم ...


دو سه هفته است که زده‌‌ایم خشتک همدیگر را سر هم پرچم کرده‌ایم . دو سه هفته است که همه‌مان مفتی برای کیهان و فارس و رجا و سایر متعلقین و وابستگان کار کرده‌ایم . دو سه هفته است که تیم جرس و تیم خودنویس چنان مقابل هم صف کشیده‌اند که اگر نصفش را مقابل جمهوری اسلامی درآمده بودند الآن کلی کار خبری سالم تحویل ملت داده بودند . دیگرانی هم که جزو هیچکدام از تیمها نبودند هر کدام به هواداری از یک تیم آمدند وسط و رقابت "لجن خواندن" آن دیگری را گرمتر کردند . دشمنان سابق با هم دوست شدند تا حساب دشمنان فعلی را برسند . این وسط فرق تیم خودنویس با جرس فقط این بود که در جرس اسم و رسم همه معلوم است در خودنویس نصف اسامی به "ایرانی" ختم می‌شود نصف دیگر هم اسمشان با حفظ سمت همان یکجورائی آی.دی بالاترینشان هم هست ! شاید هم به همین دلیل آدم بیشتر از جرس حرص می‌خورد : آقای فلانی ، خانم فلانی ، بخدا از شما بعید است که با اینهمه اسم و رسم و مدال بیائی به نازنین رفقای دو روز قبلت بگوئی لجن . اگر اشتباه می‌رود ، تا الآن چقدر سعی کردی که درستش کنی ، چقدر سعی کردی که نابودش کنی ؟ بمن حق بده که به خودم بگویم وای به روزی که تو بیائی سر کار ...

یکبار هم که شده خواستم نق نزنم ولی انگار نشد ! ..... خب ببخشید !

و دو سه هفته است که همه‌مان صدای عزیزترینهایمان را هم درآورده‌ایم . دوستی بمن یادآوری می‌کرد نامه جعفر پناهی را ، منهم به شما یادآوری می‌کنم همان نامه را . از بقیه‌ای هم که رنجاندیم و رنجیدند و صدایشان درآمد حرف نمی‌زنم که رنجشان تازه نشود . تقصیر همه‌مان بود . به این مدت اینقدر که برای همدیگر زیر و رو کشیدیم وقت نشد که به کار دیگری برسیم . برای اولین بار آذرماه یاد موسوی بود و یاد ما نبود . برای اولین بار شد که موسوی برای یک مناسبت بیانیه داد و ماها هیچکداممان یک خط هم ننوشتیم درباره‌اش . خدائیش سایتهای حکومتی اگر می‌خواستند اینطوری حواس ما را از کار اصلی‌مان پرت بکنند چقدر باید تلاش می‌کردند که ما خودمان عین آب خوردن با خودمان کردیم ؟ چندتا خبر جعلی باید منتشر می‌کردند ؟ چندتا جمیله باید خبر درگذشتش را تکذیب می‌کرد ؟!

خیلی از حرفها و دعواهایمان شاید که خیلی لازم بود ولی ادامه‌اش بیخودترین کاری است که هر کداممان می‌توانیم بکنیم . همانقدر بیخود که به همدیگر که قلبمان و تمام وجودمان برای تغییر در ایران می‌طپد بگوئیم مزدور کیهان و جاسوس جمهوری اسلامی . حتی بیخودتر از آن ...

از همه دعوت می‌کنم که ایندفعه رفاقتها را به رخ حریف بکشند . بیشتر از همیشه‌ها . رفقای بالاترین و دنباله هم بیایند موضوع داغ بزنند و همه برایش بنویسند :

ما با هم اختلاف نظر داریم ولی با هم رفیقیم ...