2010/07/25

#792

اپوزوسیون و اپوزرت و پرتوسیون !


اصلاً هیچ هم خنده ندارد بلکه برای یک جنبش مدنی و مترقی که پنج میلیون عضو دارد پنجاه میلیون تئوریسین خارج نشین خیلی هم طبیعی است که همه منتظر باشند یکی از این تئوریسینها که هنوز معلوم نیست کی کجا چرا چطوری بهشان گفته بیا برای جنبش سبز تئوری بسین یک حرفی بزند آنوقت دو اتفاق حتماً با هم بیفتد : از آن پنجاه میلیون ، بیست و پنج میلیون بریزند بگویند باز تو حرف زدی ؟ بیست و پنج میلیون بقیه هم بگویند همانطوریکه به درستی گفتی ..... فلان . تا اینجای کار هیچ هم خنده دار نیست بلکه همانطور که گفتم برای تئوریسینهای یک جنبش مترقی که یکروز پا شدند دیدند ای دل غافل ! دیدی چی شد ؟ یک جنبش راه افتاده به چه عظمت ولی تئوریسین ندارد و شدیداً احساس وظیفه کردند که تئوری بسینند ! این اتفاقها بعد از آنروز صبحی که بیدار شدند کاملاً طبیعی است ولی همین اتفاق وقتی خنده‌دار می‌شود که تئوریسینها بعد که می‌بینند یکیشان امریکا است یکی انگلیس یکی فرانسه یکی کانادا و طبیعتاً دستشان بهم نمیرسد که از طریق گفتگوی سازنده بزنند همدیگر را تمیز جر واجرمان بکنند ده دقیقه بعد می‌گویند اصلاً اگر راست میگی پس چرا دویست سال پیش در لواسان ویلا داشتی چهار تا ماشین هم داشتی تازه الآن پنج تا زن هم گرفتی ؟! بگو ببینم اینهمه زن را از غارت کدام بیت المال آوردی ؟ بگم بگم ؟!

این طبیعی است که لواسان رفتگان و لواسان نرفتگان هر کدام برای خودشان یک ایل هم آدم داشته باشند که خصوصاً در خارج کشور مایه را که بموقع رسانده باشی فوری در مقام دفاع بگویند "همانطور که به درستی در ویلای لواسانت گفتی ..." ولی همینجا اینش خنده‌دار می‌شود که لواسان رفتگان ببینند سینه زنان حرم توپخونه کارشان را راه نمی‌اندازند مجبور بشوند خودشان جوابیه بنویسند بگویند پدرجان ! من اصلاً در لواسان ویلا ندارم ، اونی که مـُرد پدرت نبود پدرت الآن داره در بندر انزلی ماهی میگیره حتماً باید جلوی جمع بگم ؟!

این وسط چند نفر (مشخصاً یکنفر !) هم هستند (هست !) که کاملاً مستقل (بقول خودشان ها ها ها !) عمل میکنند و شغل شریفشان طبقه بندی اسناد خانوادگی تئوریسینهای خارج کشور است و تا یکی حرف میزند فوری کاملاً مستقل می‌گویند ببخشید شما الآن دخترت کجاست ؟ بگم بگم ؟! و یک عده مستقل راستکی هم هستند ولی از خودشان که بپرسی می‌گویند کی ؟ من ؟ مستقل ؟ نه آقاجان من همینکه تا حالا فقط به نفع اپوزوسیون حرف زده‌ام یعنی که مستقل نیستم و اصلاً حالا که اینطوری شد بگو ببینم چرا "همه کیهان شده‌‌ایم" ؟!

از مجموع سه پاراگراف فوق شما که طبیعتاً جزو پنج میلیون‌تای بدنه جنبش هستید بی زحمت ابتدا موسوی را بگذارید روی سرتان حلوا حلوا کنید سپس پرتغال فروش را پیدا نموده تحویل ما بدهید مژدگانی بگیرید !