2010/07/26

#793

آمیرحسین ؛ واقعاً هنوز برای گفتن مجبور نشده‌ای ؟ هنوووز ؟!


گفته‌ای اگر مجبور بشوم ناگفته‌ها را می‌گویم . آقای موسوی ! چند ندا و سهراب و محسن و امیر دیگر باید بخوابند زیر خروار خاک تا تو مجبور برای گفتن بشوی ؟ چند مادر دیگر باید عزادار بشوند تا تو مجبور به گفتن ناگفته‌ها بشوی ؟ چند صد نفر دیگر از ما باید ذلت این غربت را تحمل بکنند تا تو مجبور بشوی ؟ چند اکبر و عبدلله و ابراهیم دیگر باید زندان و شکنجه و تجاوز بشوند تا تو برای گفتن مجبور بشوی ؟ اصلاً همین پریروز ، ضجه‌ی نجیب عبدالرضا را نشنیدی ؟ فلک را به گفتن هرچه ناگفته واداشت و صدایت درنیامد ولی تا رفیقدوست به "تو" -دقت کن آمیرحسین آقا : به "تو" نه به "ما"- گفت بالای چشمان مبارک ابرو سه هکتار بیانیه دادی و متلک انداختی و البته تأکید کردی که هنوز برای گفتن ناگفته‌ها "مجبور" نشده‌ای . ما برای مجبور شدن تو چقدر دیگر باید هزینه بدهیم آقای موسوی ؟

احمدی نژاد پنج سال است می‌گوید اگر مجبور بشوم ناگفته‌ها را خواهم گفت . به این مدت احمدی نژاد هیچوقت مجبور نشد . اصلاً در برابر چنین پشتیبانی حاکمیت چه چیزی می‌توانست مجبورش بکند ؟ آقای موسوی ، احمدی نژاد مجبور نشد ولی ناگفته‌ها را گفت . خیلی هم گفت . برای منفعت خودش گفت . هرجا که خودش و تیمش و هوادارانش نفع می‌برد گفت . بی هیچ تعارف و رودربایستی و حتی بسیار فراتر از آن با پرروئی هرچه تمامتر هم گفت . هیچکس نمیخواهد تو آنقدر قبیح باشی و حرف بزنی ولی بگو . تهدید نکن ، اگر ناگفته‌ای هست که منافع جمعی سبزها را در دلش دارد بگو . ببینم اگر الآن یکنفر به زهرا خانم حرف بزند و قضیه ناموسی بشود آنوقت مثل همیشه برای گفتن "مجبور" میشوی ؟ بگو آقای موسوی ، برای گفتن نیازی به اجبار نیست ، گفتن معرفت می‌خواهد فقط ، یک کمی معرفت آنهم بعضی وقتها بد نیست بخدا ...

ما هم ناگفتنی زیاد داریم آمیرحسین آقا . به حد کافی هم اینجا "مجبور" هستیم که گفته باشیمشان . آقای موسوی میدانی در شرایطی که رفیق تحصیل کرده روزنامه نگار ما با قلم زیبایش که برای همین جنبش حبس کشیده شکنجه شده محروم شده مادرش برای نجات جانش و فرار از کشور رفته دستبند و النگو فروخته در پاریس شب میرود روی صندلی فرودگاه می‌خوابد تا بلکه صلیب سرخ بالاخره جمعش بکند و نهایت یک وعده غذا در روز بهش بدهد ولی مشاور تو (!!!! چهارصد هزار علامت تعجب) که توان نوشتن حتی یک استتوس ساده در فیس بوک را ندارد چه به وبلاگ و سایت و غیر از این عالم و آدم جمع شدند که فقط و فقط و فقط و فقط یک توانائی در او پیدا بکنند نتوانستند الآن در همین پاریس دارد ماهی نه هزار یورو (دوباره و بلند بخوان آقای میرحسین : نه هزار یورو) از نمیدانم کجائی پول میگیرد و تیم فوتبال راه می‌اندازد و ماهی سه هزار یورو فقط پول رستوران می‌دهد طفل معصوم ؟ درد میدانی یعنی چه آقای موسوی ؟ درد داشته باشی مجبور هم می‌شوی برادر من ، برای خیلی چیزها و خیلی کارها مجبور می‌شوی . داشته باش و مجبور بشو و بگو ...