2009/02/13

همچنان قرمزته !

Image and video hosting by TinyPic


آقای استقلال !
.
چیکارت کنیم دیگه . میذاریم باهامون مساوی کنی هی که نری بگی چه میدونم ژنرال آوردم مارشال آوردم ارتشبد آوردم شدم خیط !
.
ولی اصلاً دلم نمیخواست جات باشم گل خوردن دقیقه 92 خیلی دردناکه خدائیش !
.
همین !